• Home

Najbolja moguća preventiva raka je pametno izabrana naučno dokazana hemopreventiva.

Moj-imunitet-hemopreventiva-blog

Karcinogeneza je proces koji obično traje godinama, a tokom kojeg nastaju progresivne genetske promene koje dovode do maligne transformacije. Nažalost, naše starenje, nasleđe, način života, redovno konzumiranje previše prerađene hrane gajene na zemljištu osiromašenom mineralima i mikroorganizmima zemljišta, bogatom nitratnim đubrivima i pesticidima, ozračena hrana, industrijski otrovi (fluorisana voda), pušenje virusne infekcije, direktno su povezani sa destabilizacijom DNK dovodeći do prekida vodoničnih veza između baznih parova DNK, što izaziva abnormalno ubrzanu replikaciju otvorenih lanaca i time razvoj i ispoljavanje mnogih negativnih pa čak i pogubnih procesa, poput karcinogeneze. Posledica toliko toksičnosti je realan i dramatičan porast stopa raka, autoimunih bolesti, sindroma toksičnog metala i još mnogo toga kod ljudi.

Godina 1971. načelno se smatra početkom borbe protiv raka jer je tada američki predsednik Ričard Nikson potpisao Nacionalni zakon o borbi protiv raka „National Cancer Act“. Naravno, postignut je značajan napredak u razumevanju biologije raka, faktora rizika, lečenja i prognoze, međutim, napredak u smanjenju ukupne stope smrtnosti kod raka bio je razočaravajuć. Godine 1971. učestalost od raka iznosila je 7 prema 1, dok danas iznosi 3 prema 1 i 2 prema 1. Tokom prethodnih decenija učestalost raka eskalirala je do razmera epidemije, i pogađa gotovo jednog od dvojice muškaraca (44%), i jednu od tri žene (39%). Ovo povećanje znači oko 56% više kancera kod muškaraca i 22% više kod žena u samo jednoj generaciji. Prema Društvu za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva „Cancer Research UK“ 42% današnjih Britanaca dobiće neki oblik raka.

Sa nedavnim napretkom tehnologije i biotehnologije nova klasa farmakološki aktivnih polisaharida imunomodulatora nastala je iz odabranih lekovitih gljiva. Polisaharidi su polimeri monosaharidnih ostataka spojenih međusobnim glikozidnim vezama. Vrlo malo imunološki aktivnih polisaharida iz pečurki su čisti β-glukani. Većiina su heteroglukani.

Medicinske pečurke imaju dug istorijat terapeutske upotrebe u mnogim kulturama širom sveta. Postoji više od 1,5 miliona vrsta gljiva na Zemlji, dok se broj pečuraka (macrofungus, plod tela gljive) procenjuje na 14000. Penicillin je najpoznatija gljiva proizvedena iz „Penicillin notatum“. Tehnologija tek u poslednjih 20 godina može da biohemijski analizira tradicionalne lekovite gljive i izoluje njihove najaktivnije antikancerogene sastojke. Mnoga jedinjenja polisaharida dobijenih iz pečuraka došla su do faza I, II i III kliničkih ispitivanja, a opsežno i uspešno se koriste u Aziji za lečenje raznih vrsta raka i drugih bolesti. Od njih najviše istraživanja je vršeno na Ganoderma Lucidum, Grifola Frondosa, Agaricus Blazei Murill, vrstama Cordyceps-a, Trametes Virsicolor i Lentinus edodes. Pojedina jedinjeja iz medicinskih gljiva PSK, Lentinan, Grifolan su priznata od strane Americkog Državnog Instituta za Istraživanje Raka kao antitumorski agensi.U najvećoj na svetu elektronskoj medicinskoj bazi podataka koju održava Američka vlada „Medline“ u 2013. god. je bilo objavljeno 115 naučnih radova na temu „medicinal mushrooms and cancer“, 489 rada na temu „medicinal mushrooms“. Broj naučnih radova objavljen o svakoj pojedinačnoj medicinskoj gljivi koja se nalazi u preparatu Alohe Medicinals Inc „Immune Assist CCF“: Ganoderma Lucidum (Reishi) 921, Coriolus Versicolor 302, Cordyceps Sinensis 807, Agaricus Blazei 211, Lentinula Edodes (Shiitake) 502, Grifola Frondosa (Maitake) 244. Polisaharidi iz pečuraka se intenzivno istražuju zbog svojih antimikrobnih, antivirusnih, antitumorskih, antialergijskih, imunomodulatornih, antiinflamatornih, hipoglikemičnih, hepatoprotektivnih svojstava.

Polisaharidi iz pečuraka proizvode antitumorske efekte na dva načina; direktno inserirajući se u proces replikacije DNK i indirektno, modulacijom različitih reakcija imuniteta domaćina, urođenih (nespecifičnih) i stečenih (specifičnih), i to aktiviranjem mnogih vrsta imunoloskih ćelija bitnih za održavanje homeostaze: ćelija domaćina (poput citotoksičih makrofaga, monocita, neutrofila, ćelija ubica, dendritskih ćelija) i hemijskih glasnika (citokina poput interleukina, interferona, stimulišućih faktora kolonija) koji pokreću komplementarne i akutne faze reakcije. Utvrđeno je da ovi polimeri glukoze kod određenih patogenih bakterija i gljivica postoje na spoljašnjem zidu ćelije i kad jednom uđu u telo makrofag ih prepoznaje kao patogene i pokreće lanac imunološkog odgovora. U stvari, telo poveruje da je napadnuto od strane bakterije. Pokazalo se da polisaharidi kao adjuvantna terapija hemoterapijskom i radijacijskom lečenju raka imaju pozitivnu ulogu u obnovi hematopoeze nakon oštećenja koštane srži. Imunoterapija korišćenjem monoklonskih antitela je nova strategija lečenja raka.

Heteroglukani iz pečuraka su i imuno modulatori što znači kad se daju pacijentima čiji je imunitet oslabljen rakom, HIV-om, hepatitisom broj I aktivnost belih krvnih zrnaca raste, suprotno tome ako se daju ljudima sa hiperreaktivnim imunitetom kao što je slučaj sa lupusom, limfomom, reumatoidnim artritom broj belih krvih zrnaca opada a raste broj crvenih krvnih zrnaca. Pa se postavlja pitanje kako isto jedinjenje kod jednog izaziva stimulisanje imuniteta a kod hiperreaktivnog imuniteta inhibiciju. Mehanizam leži najverovatnije u procesu diferencijacije krvnih ćelija, sve krvne ćelije (eritrociti i leukociti) se stvaraju u koštanoj srži dugih kostiju odatle kao nezrele idu prema raznim organima (slezini, limfnim žlezdama) gde će sazreti u leukocite, eritrocite. Primer je najpoznatiji lek napravljen od jednog roda Cordycepsa CIKLOSPORIN koristi se pri transplantaciji organa).

 • Prevencija raka, odnosno „hemoprevencija“ najbolja je intervencija u ovom procesu koji prethodi razvoju invazivne bolesti.

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Official Government Publication:

Cancer Research UK: Medicinal Mushrooms: Their therapeutic properties and current medical usage with special emphasis on cancer treatments:

by Richard Sullivan MD PhD

Dr. Richard Sullivan is Professor of Cancer Policy & Global Health at Kings College London and Director of the new Kings Institute of Cancer Policy.

Table of Contents  (PDF 8.87 kb)

Preamble (PDF 15.5)

Chapter 1 – Introduction (PDF 36.3 kg)

Chapter 2 – The Nature of Fungi with Special Emphasis on Mushrooms  (PDF 1.41 mb)

Chapter 3a – Medicinally Important Mushrooms Part 1  (PDF 8.12 mb)

Chapter 3b – Medicinally Important Mushrooms Part 2  (PDF 8.75)

Chapter 3c – Medicinally Important Mushrooms Part 3  (PDF 8.33)

Chapter 4 – Technology of Mushroom Cultivation (PDF 338 kg)

Chapter 5 – Extraction, Development and Chemistry of Anti-Cancer Compounds from Medicinal Mushrooms (PDF 399 kg)

Chapter 6 – Immunomodulatory Activities of  Mushroom Glucans and Polysaccharide-Protein Complexes in Animals and Humans (PDF 216 kg)

Chapter 7 – The Role of Polysaccharides Derived from Medicinal Mushrooms in Cancer (PDF 133 kg)

Chapter 8 – Additional Medicinal Properties (PDF 84.2 kg)

Chapter 9 – Regulatory and Safety Criteria (PDF 67.8 kg)

Chapter 10 – Conclusions(PDF 49.5 kg)

Appendix 1 – Overview of Human Immune System (PDF 603 kg)

Appendix 2 – Standard Antitumor Activity Test (PDF 12.7 kg)

Appendix 3 – Medicinal Mushrooms and Cancer Prevention (PDF 17.0 kg)

Author Biographies (PDF 21.6 kg)

Executive Summary (PDF 32.7 kg)

Acknowledgment (PDF 6.89 kg)

Front Cover (PDF 6.17 kg)

Back Cover (PDF 26.29 kg)

Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC) – Najveći i najstariji u svetu privatan medicinski centar za proučavanje raka sa sedistem u Njujorku.

 

Cordyceps Sinensis:

 1. Huang KC. The Pharmacology of Chinese Herbs, 2nd ed. Boca Raton: CRC Press; 1999.
 2. Zhu JS, Halpern GM, Jones K. The scientific rediscovery of a precious ancient Chinese herbal regime: Cordyceps sinensis, Part IJ Altern Complement Med 1998;4:289-303.
 3. Zhu JS, Halpern GM, Jones K. The scientific rediscovery of a precious ancient Chinese herbal regime: Cordyceps sinensis, Part IIJ Altern Complement Med 1998;4:429-57.
 4. Xu F, et al. Amelioration of cyclosporin nephrotoxicity by Cordyceps sinensis in kidney-transplant recipientsNephrol Dial Transplant 1995;10:142-3.
 5. Huang B, et al. Cordyceps sinensis and its fractions stimulate MA-10 mouse Leydig tumor cell steroidogenesisJ Androl 2001;22:831-7.
 6. Nakamura K, et al. Inhibitory effect of Cordyceps sinensis on spontaneous liver metastasis of Lewis lung carcinoma and B16 melanoma cells in syngeneic miceJpn J Pharmacol 1999;79:335-41.
 7. Chiu JH, et al. Cordyceps sinensis increases the expression of major histocompatibility complex class II antigens in human hepatoma cell line HA22T/VGH cellsAm J Chin Med 1998;26:59-70.
 8. Li, Y. et. al. Effect of Cordyceps sinensis on erythropoiesis in mouse bone marrowChin Med J (Engl). 1993 Apr;106(4):313-6.
 9. Huang YL, Leu SF, Liu BC, et al. In vivo stimulatory effect of Cordyceps sinensis mycelium and its fractions on reproductive functions in male mouse. Life Sci 2004 Jul 16;75(9):1051-62.
 10. Wu WC, Hsiao JR, Lian YY, et al. The apoptotic effect of cordycepin on human OEC-M1 oral cancer cell line. Cancer Chemother Pharmacol. 2007 Jun;60(1):103-11.
 11. Oh JY, Baek YM, Kim SW, et al. Apoptosis of human hepatocarcinoma (HepG2) and neuroblastoma (SKN-SH) cells induced by polysaccharides-peptide complexes produced by submerged mycelial culture of an entomopathogenic fungus Cordyceps sphecocephala. J Microbiol Biotechnol. 2008 Mar;18(3):512-9.
 12. Liu WC, Wang SC, Tsai ML, et al. Protection against radiation-induced bone marrow and intestinal injuries by Cordyceps sinensis, a Chinese herbal medicine. Radiat Res. 2006 Dec;166(6):900-7.
 13. Liu WC, Chuang WL, Tsai ML, et al. Cordyceps sinensis health supplement enhances recovery from -induced leukopenia. Exp Biol Med (Maywood). 2008 Apr;233(4):447-55.
 14. Kubo E, Yoshikawa N, Kunitomo M, et al. Inhibitory effect of Cordyceps sinensis on experimental hepatic metastasis of melanoma by suppressing tumor cell invasion. Anticancer Res. 2010 Sep;30(9):3429-33.
 15. Lo HC, Hsu TH, Tu ST, Lin KC. Anti-hyperglycemic activity of natural and fermented Cordyceps sinensis in rats with diabetes induced by nicotinamide and streptozotocin. Am J Chin Med. 2006;34(5):819-32.
 16. Shi B, Wang Z, Jin H, et al. Immunoregulatory Cordyceps sinensis increases regulatory T cells to Th17 cell ratio and delays diabetes in NOD mice. Int Immunopharmacol. 2009 May;9(5):582-6.
 17. Ji NF, Yao LS, Li Y, et al. Polysaccharide of Cordyceps sinensis Enhances Cytotoxicity in Non-Small Cell Lung Cancer H157 Cell Line. Integr Cancer Ther. 2011;10(4):359-67.
 18. Zhang Z, Wang X, Zhang Y, Ye G. Effect of Cordyceps sinensis on Renal Function of Patients with Chronic Allograft Nephropathy. Urol Int. 2011;86(3):298-301.

Coriolus Versicolor

 
error: Sadržaj je zaštićen!!