• Home

Često postavljana pitanja o medicinskim pečurkama

Moj imunitet Medicinske-gljive-blog

Ovaj tekst je edukativnog karaktera, namenjen za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nije zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje. Svaka izjava je linkovana (zelena boja) ka publikovanom naučnom radu objavljenom na „Medline“ (najvećoj u svetu medicinskoj elektronskoj naučnoj bazi podataka koju odrzava Americka vlada).

Čitajte tekst polako i sa razumevanjem, mi smo se potrudili da vam ga u celini prevedemo, vi se potrudite  da ga razumete.

Da li su ekstrakti medicinskih pečuraka otrovni?

‘Ne’!

 

U Aziji se više od 250 pečuraka koristi za poboljšanje zdravlja, a od njih se na zapadu prave mnogi farmaceutski lekovi. Na ćelijskom nivou, pečurke i životinje imaju više sličnosti nego što ih imaju s biljkama. Zbog toga pečurke tako dubro utiču na ljude i predstavljaju odlične izvore za proizvode korisne u medicini.

Glavni pregled njihove upotrebe u terapijske svrhe objavio je 2002. Cancer Research UK (Društvo za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva), na vise od 700 strana.

‘Medicinske pečurke: njihova terapijska svojstva i trenutna upotreba u medicini s posebnim naglaskom u lečenju raka“. 

U istraživanju kojim je rukovodio profesor Džon Smit zaključeno je, ‘Sve je više dokaza da medicinske pečurke pružaju izvanredan spektar medicinski važnih jedinjenja’.

Zbog široko rasprostranjene upotrebe medicinskih pečuraka u Aziji istraživači su se pitali zašto ih mi na zapadu ne koristimo više, ‘Za razliku od većine dijetetskih suplemenata, dijetetski suplementi od pečuraka sadrže pravu Pandorinu kutiju jedinjenja’.

Polisaharidi iz pečuraka nude najveći kapacitet za prenos bioloških informacija, jer imaju najveći potencijal za strukturne varijabilnosti. Na primer, broj mogućih permutacija za četiri monomera šećera može biti do 35.560 jedinstvenih tetrasaharida, dok četiri aminokiseline mogu da formiraju samo 24 različite permutacije.

Da li su ekstrakti korisni kod sprečavanja bolesti, uključujuči i najtezih oboljenja?
‘Da’

 

Opet, iz istraživanja Društva za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva „Cancer Research (UK)“:

‘Humana epidemiološka ispitivanja u Japanu i Brazilu sugerišu da redovna upotreba pojedinih lekovitih pečuraka tokom dužeg vremenskog perioda značajno smanjuje nivo učestalosti pojave raka’. I, ‘Sve je više dokaza kod eksperimenata na životinjama da redovno uzimanje medicinskih pečuraka utiče na sprečavanje raka, i pokazuje visoki stepen antitumorskog dejstva i ograničenje metastaza tumora’.

Dr Morišige, ugledni japanski hirurg, proučava Reishi već godinama i došao je do zaključka da sprečava pojavu raka. Istraživanje sprovedeno u Japanu tokom 14 godina pokazalo je da je stopa učestalosti pojave raka kod radnika na farmama medicinskih pečuraka 1 prema 1000, nasuprot 1 prema 600 kod opšte populacije.

Potpuno funkcionalan i zdrav imunitet od vitalnog je značaja za dobro zdravlje. Društvo za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva istaklo je njegovu važnost: „Povećana učestalost spontanih tumora kod imunosuprimiranih pojedinaca pokazuje da imunitet može da obezbedi značajan mehanizam otpornosti domaćina protiv raka i infektivnih bolesti.“ Klinička ispitivanja jasno su pokazala da ekstrakt Reishija „Znatno poboljšava imunitet starijih osoba koji ga uzimaju“.

Istraživanje je pokazalo, „Polisaharidi u Reishiju prouzrokuju znatno povećanje aktivnosti makrofaga, i time povećanu reakciju na strane ćelije, bilo da su u pitanju bakterije, virusi ili ćelije tumora“. Makrofage i ćelije prirodne ubice stimulisane od strane medicinskih pečuraka proizvode citokine poput interferona, interleukina i ostale usmerene ka uništenju ćelija raka.

Društvo za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva dalo je pregled i ostalih mogućih zdravstvenih prednosti, „Mnoge medicinske pečurke veoma su cenjene zbog svojih ostalih svojstava, uključujući svojstva protiv hiper holesterola, visokog krvnog pritiska, dijabetesa, anti-virusna i anti-bakterijska svojstva i uklanjanje slobodnih radikala“.

Reishi je moćan antioksidans koji značajno povećava sposobnost uklanjanja slobodnih radikala nasuprot visokoštetnih superoksida i hidroksil radikala. Ova aktivnost antioksidanata i poboljšanje imuniteta mogu biti razlozi zbog kojih je Reishi dobila reputaciju biljke dugovečnosti i naziv „biljka za dug život“. Smatra se da je akumulacija viška slobodnih radikala koji uzrokuju oksidativna oštećenja na ćelijama jedan od faktora koji doprinose starenju i mnogim bolestima.

Smatra se da antioksidantni suplementi mogu pomoći u sprečavanju značajnog broja degenerativnih oboljenja i održavanju procesa u telu, posebno onih vezanih za funkcionisanje imuniteta, kardiovaskularnog sistema i jetre.

Rezultati laboratorijskog eksperimenta pokazali su da Cordyceps poseduje antioksidantno svojstvo i svojstvo sprečavanja peroksidacije lipida koje sprečava akumulaciju holestril estara u makrofagima. Cordyceps značajno povećava količinu superoksida dismutaze (SOD) i glutationa, a nivoi MDA, mera slobodnih radikala kiseonika znatno su smanjeni.

‘Anti-alergijska i anti-upalna svojstva Reishija… sprečavaju oslobađanje histamina i time sprečavaju i olakšavaju rekacije osetljivosti na alergene’.

Smatra se da Cordyceps prekida formiranje naslaga u aorti i sprečava trombozu. Cordyceps koji je tokom šest dana uziman s antibiotikom Amikacinom prepolovio je obim štete po bubrege kod pacijenata u poređenju s pacijentima koji su pili samo Amikacin. Laboratorijsko proučavanje korišćenja Cordycepsa kod ciroze pokazalo je poboljšanje nakon 3 meseca lečenja.

Izveštaji istraživanja sugerišu da Cordyceps može pomoći u produživanju aktivnog života limfocita imuniteta, prve linije odbrane tela od infekcija.

Društvo za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva priznaje da „ogomna prodaja sličnih proizvoda širom sveta može da posvedoči verovanju mnogih u njihovu efikasnost“.

Istorijski gledano, Reishi je smatrana najboljom biljkom za očuvanje zdravlja. Travari su verovali da , „Reishi služi očuvanju života, poboljšanju blistavog zdravlja i dugovečnosti zbog svojih normališućih svojstava i odsustva nuspojava čak i tokom kontinuirane upotrebe… kontinuirana upotreba Reishija čini telo lakim i mladim i produžava život… Ona pozitivno utiče na životnu energiju ili Ki srca, popravlja oblast grudnog koša i koristi onima s osećajem čvorovima i težine u grudima, povećava intelektualnu sposobnost i proteruje zaboravnost…ako se uzima tokom dužeg perioda pokretljivos tela se ne smanjuje i vek se produžava.“

Da li medicinske gljive pomažu u lečenju najtezih oboljenja?
‘Da’ !

 

Kliničke studije pokazuju pozitivne prednosti kod pacijenata koji se podvrgavaju zračenju i hemoterapiji. Društvo za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva „Cancer Research (UK)“ bilo je impresionirano „Izuzetnom sposobnošću mnogih od ovih netoksičnih kompatibilnih jedinjenja da smanje efekte slabljenja tradicionalnih hemoterapijskih lekova.“ U izvanrednoj studiji je zabeleženo „Ono što je primećeno tokom ovih studija a što najviše ohrabruje je sposobnost hetero-polisaharida dobijenih iz pečuraka da znatno smanje nezeljene efekte lečenja hemoterapijom ili radijacijom ako se uzmu pre tih terapija.“

Ekstrakti medicinskih pečuraka mogu se koristiti da bi se poboljšao kvalitet života smanjenjem nuspojava radio i hemoterapije, poput umora, smanjenog apetita, supresije koštane srži i rizika od infekcija.

Društvo za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva „Cancer Research UK“ Medline navodi: „Pokazalo se da su ova jedinjenja bezbedna za konzumaciju tokom dužih vremenskih perioda lečenja i, što je značajno, izgleda da ova jedinjenja umanjuju loše efekte zračenja i hemoterapije. Ovi rezultati su u izrazitoj suprotnosti sa dobro dokumentovanim neželjenim nuspojavama vezanim sa većinom hemoterapeutskih jedinjenja, i u manjoj meri, određenih imunoterapija koje su pokazale da se mogu da izazovu groznicu, drhtavicu, osip, edem, artralgiju, hipotenziju, kongestivno zatajenje srca ili toksičnost centralnog nervnog sistema“.

‘Cordyceps može biti koristan kod pacijenata obolelih od raka zbog moduliranja imuniteta, uklanjanja slobodnih radikala kiseonika i podrške ćelijskim bioenergetskim sistemima“: Društvo za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva. Ostale studije pokazale su sposobnost polisaharida dobijenih iz medicinskih pečuraka da povećaju efikasnosti lečenja i ubrzaju oporavak.

Više pacijenata u grupi koja je uzimala Cordyceps imalo je normalnu krvnu sliku od onih u kontrolnoj grupi, što je pokazalo njegovu sposobnost smanjivanja oštećenja koštane srži. Veliki broj vrsta pečuraka pokazao je zaštitno i regenerativno dejstvo na ćelije izložene zračenju i hemoterapiji.

Laboratorijska ispitivanja su pokazala da Cordyceps obezbeđuje zaštitu od štete nastale zračenjem i sprečava sarkom 180.

Mehanizam dejstva medicinskih gljiva?
Oblici raka veoma se razlikuju, a s obzirom na mali broj sprovedenih kliničkih istraživanja, trenutno je veoma teško biti konkretan. Ipak, poznato je da polisaharidi iz pečuraka stimulišu imunitet, a više vrsta pečuraka poseduje jedinjenja za koja se smatra da imaju antitumorska svojstva.

 

Laboratorijski eksperimenti s Cordycepsom otkrili su njegovu sposobnost povećanja broja T-ćelija pomagača, interleukina-1 i faktora nekroze tumora, interleukina-2.

Studije u Japanu i Kini pokazale su da ekstrakt Reishija podstiče antitumorsku aktivnost imunološkog sistema. Reiši stimuliše one delove imunog sistema odgovorne za napad na ćelije raka, pre svega faktor nekroze tumora, stimuliše antitumorsku aktivnost citokina, prirodnih ćelija ubica, makrofaga i T-ćelija i može pomoći izazvati smrt ćelija leukemije. Neke predkliničke studije pokazale su da antitumorska svojstva polisaharida Reishija mogu biti posledica efekta modifikovanja biološke reakcije.

Mnoga jedinjenja iz medicinskih pečuraka klasifikovana su kao antitumorski agensi od strane Američkog nacionalnog instituta za borbu protiv raka.

Da li su ekstrakti korisni kod oporavka nakon lečenja zračenjem ili hemoterapijom?
‘Da’

 

Dokazano je da Reishi poboljšava sposobnost odbrane ćelija nakon gama zračenja, i to tako što značajno povećava broj belih krvnih zrnaca (leukocita) i ostalih parametara funkcije imuniteta. Pacijenti koji su tokom dvadeset nedelja pored farmaceutskih lekova uzimali i Reishi brže su se oporavili od pacijenata koji su uzimali samo lekove.

U Kini je Cordyceps poznati tonik protiv slabosti i umora, povećava nivoe energije, poboljšava zdravlje srčanih i respiratornih organa, pruža olakšanje bolesnim bubrezima i pospešuje imunitet. Laboratorijski miševi kojima je davan Cordyceps bili su 20% izdržljiviji od kontrolne grupe nakon nedelju dana. Istraživači veruju da je sposobnost Cordycepsa da stimuliše jetru i bubrege razlog njegove efikasnosti kod olakšanja zamora i poboljšanja fizičke izdržljivosti, posebno kod starije populacije.

Reishi poboljšava snabdevenost krvi kiseonikom za 150% jačanjem zidova crvenih krvnih zrnaca i time što im omogućava povećanje sposobnosti prenosa kiseonika.

Zašto koristiti mešavinu pečuraka?
Istraživači veruju da je mešavina polisaharida dobijenih iz pečurki najbolja za podsticanje reakcije imuniteta. Ti polisaharidi povećavaju broj i dejstvo ubica T i ćelija ubica- limfocita. Kombinovanje vrsta medicinskih pečurki šalje imunitetu više stimulansa, s ciljem buđenja prirodne odbrane tela.

 

‘Nedavne studije u Japanu pokazale su da mešavine ekstrakata nekoliko poznatih medicinskih pečuraka, kada se uzimaju kao suplementi, imaju pozitivan efekt na kvalitet života pacijenata s uznapredovalom fazom raka’. Društvo za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva.

Mnoge vrste proizvode efekat sprečavanja rasta tumora s malo ili bez citotoksičnosti po zdrave ćelije. Ovo je izvanredna karakteristika svake terapije lečenja raka. LD-50, doza smrtonosna za 50% populacije organizama, veoma je visoka kod ovih pečuraka, što znači da one imaju veoma nisku toksičnost.

Ko preporučuje medicinske pečurke?
Društvo za istraživanje raka „Cancer Research UK“ Ujedinjenog Kraljevstva u svojoj izvanrednoj studiji, najsveobuhvatnijem pregledu medicinskih pečurki, ne samo zbog podrške u lečenju raka, već i zbog drugih korisnih upotreba u zdravstvu. Istraživanje je vodio profesor Džon Smit; Dr Nil Dž. Rouan i dr Ričard Salivan, Direktor kliničkih programa, Društvo za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva. Da biste pročitali izveštaj kliknite na ime.
Istraživanja raka
BBC (British Broadcasting Corporation) je najveća korporacija za emitiranje radijskog i televizijskog programa u svijetu. izvestili su o kliničkom testiranju kako aktivna supstanca Cordycepin iz gljive  Cordyceps Synensis deluje na celije raka. Link ka clanku: Scientists discover how wild mushroom cancer drug work:

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Link ka:  Cancer Research UK : Medicinal Mushrooms: Their therapeutic properties and current medical usage with special emphasis on cancer treatments:

by Dr. Richard Sullivan is Professor of Cancer Policy & Global Health at Kings College London and Director of the new Kings Institute of Cancer Policy.

Table of Contents  (PDF 8.87 kb)

Preamble (PDF 15.5)

Chapter 1 – Introduction (PDF 36.3 kg)

Chapter 2 – The Nature of Fungi with Special Emphasis on Mushrooms  (PDF 1.41 mb)

Chapter 3a – Medicinally Important Mushrooms Part 1  (PDF 8.12 mb)

Chapter 3b – Medicinally Important Mushrooms Part 2  (PDF 8.75)

Chapter 3c – Medicinally Important Mushrooms Part 3  (PDF 8.33)

Chapter 4 – Technology of Mushroom Cultivation (PDF 338 kg)

Chapter 5 – Extraction, Development and Chemistry of Anti-Cancer Compounds from Medicinal Mushrooms (PDF 399 kg)

Chapter 6 – Immunomodulatory Activities of  Mushroom Glucans and Polysaccharide-Protein Complexes in Animals and Humans (PDF 216 kg)

Chapter 7 – The Role of Polysaccharides Derived from Medicinal Mushrooms in Cancer (PDF 133 kg)

Chapter 8 – Additional Medicinal Properties (PDF 84.2 kg)

Chapter 9 – Regulatory and Safety Criteria (PDF 67.8 kg)

Chapter 10 – Conclusions(PDF 49.5 kg)

Appendix 1 – Overview of Human Immune System (PDF 603 kg)

Appendix 2 – Standard Antitumor Activity Test (PDF 12.7 kg)

Appendix 3 – Medicinal Mushrooms and Cancer Prevention (PDF 17.0 kg)

Author Biographies (PDF 21.6 kg)

Executive Summary (PDF 32.7 kg)

Acknowledgment (PDF 6.89 kg)

Front Cover (PDF 6.17 kg)

Back Cover (PDF 26.29 kg)

Bibliografija:

Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC) – Čak i najveći i najstariji privatni centar za proučavanje raka u svetu, sa sedištem u New Yorku je priznao dokumentovano lekovita dejstva medicinskih gljiva.

 1. Nakazato H, et al. Efficacy of immunochemotherapy as adjuvant treatment after curative resection of gastric cancer. Study Group of Immunochemotherapy with PSK for Gastric Cancer. Lancet 1994; 343(8906): 1122-6.
 2. Niimoto M, et al. Postoperative adjuvant immunochemotherapy with C, futraful and PSK for gastric cancer. An analysis of data on 579 patients followed for five years. Jpn J Surg 1988; 18(6): 681-6.
 3. Ohwada S, et al. Adjuvant immunochemotherapy with oral Tegafur/Uracil plus PSK in patients with stage II or III colorectal cancer: a randomised controlled study. Br J Cancer 2004; 90(5): 1003-10.
 4. Mitomi T, et al. Randomized, controlled study on adjuvant immunochemotherapy with PSK in curatively resected colorectal cancer. The Cooperative Study Group of Surgical Adjuvant Immunochemotherapy for Cancer of Colon and Rectum (Kanagawa). Dis Colon Rectum 1992; 35(2): 123-30.
 5. Torisu M, et al. Significant prolongation of disease-free period gained by oral polysaccharide K (PSK) administration after curative surgical operation of colorectal cancer. Cancer Immunol Immunother 1990; 31(5): 261-8.
 6. Tsang KW, et al. Coriolus versicolor polysaccharide peptide slows progression of advanced non-small cell lung cancer. Respir Med 2003; 97(6): 618-24.
 7. Wong CK, et al. Immunomodulatory effects of yun zhi and danshen capsules in health subjects—a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. Int Immunopharmacol 2004; 4(2): 201-11.
 8. Wong CK, et al. Immunomodulatory activities of Yunzhi and Danshen in post-treatment breast cancer patients. Am J Chin Med 2005; 33(3): 381-95.
 9. Iino Y, et al. Immunochemotherapies versus chemotherapy as adjuvant treatment after curative resection of operable breast cancer. Anticancer Res 1995; 15(6B): 2907-11.
 10. Suto T, et al. Clinical study of biological response modifiers as maintenance therapy for hepatocellular carcinoma. Cancer Chemother Pharmacol 1994; 33: S145-8.
 11. Ohno R, et al. A randomized trial of chemoimmunotherapy of acute nonlymphocytic leukemia in adults using a protein-bound polysaccharide preparation. Cancer Immunol Immunother 1984; 18(3): 149-54.
 12. Toth B, Coles M, Lynch J. Effects of VPS extract of Coriolus versicolor on cancer of the large interstine using a serial sacrifice technique. In Vivo 2006;20(3):341-6.
 13. Yang X, et al. The cell death process of the anticancer agent polysaccharide-peptide (PSP) in human promyelocytic leukemic HL-60 cells. Oncol Rep 2005; 13(6): 1201-10.
 14. Wan JMF, Sit WH, Yang X, Jiang P, Wong LY. Polysaccharopeptides derived from Coriolus versicolor potentiate the S-phase specific cytotoxicity of Camptothecin (CPT) on human leukemia HL-60 cells. Chinese Medicine. 2010;5:16.
 15. Jiang J, Sliva D. Novel medicinal mushroom blend suppresses growth and invasiveness of human breast cancer cells. Int J Oncol. 2010 Dec;37(6):1529-36.
 16. Collins RA, Ng TB. Polysaccharopeptide from Coriolus versicolor has Potential for Use Against Human Immunodeficiency Virus type I Infection. Pharmcology Letters 1997; 60(25): 387-387.
 17. Tsukagoshi S, et al. Krestin (PSK). Cancer Treat Rev 1984; 11(2): 131-55.
 18. Liu WK, et al. Activation of peritoneal macrophages by polysaccharopeptide from the mushroom, Coriolus versicolor. Immunopharmacology 1993; 26(2): 139-46.
 19. Ng TB, Chan WY. Polysaccharopeptide from the mushroom Coriolus versicolor possesses analgesic activity but does not produce adverse effects on female reproductive or embryonic development in mice. Gen Pharmacol 1997; 29(2): 269-73.
 20. Kato M, et al. Induction of gene expression for immunomodulating cytokines in peripheral blood mononuclear cells in response to orally administered PSK, an immunomodulating protein-bound polysaccharide. Cancer Immunol Immunother 1995; 40(3): 152-6.
 21. Shiu WCT, et al. A Clinical Study of PSP on Peripheral Blood Counts during Chemotherapy. Phytotherapy Research 1992; (6): 217-218.
 22. Kidd, PM. The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer treatment. Altern Med Rev 2000 5(1): 4-27.
 23. Lau CB, et al. Cytotoxic activities of Coriolus versicolor (Yunzhi) extract on human leukemia and lymphoma cells by induction of apoptosis. Life Sci 2004; 75(7): 797-808.
 24. Hirahara N, Edamatsu T, Fujieda A, et al. Protein-bound polysaccharide-K (PSK) induces apoptosis via p38 mitogen-activated protein kinase pathway in promyelomonocytic leukemia HL-60 cells. Anticancer Res. 2012 Jul;32(7):2631-7.

Coriolus Versicolor

 1. Nakazato H, et al. Efficacy of immunochemotherapy as adjuvant treatment after curative resection of gastric cancer. Study Group of Immunochemotherapy with PSK for Gastric Cancer. Lancet 1994; 343(8906): 1122-6.
 2. Niimoto M, et al. Postoperative adjuvant immunochemotherapy with C, futraful and PSK for gastric cancer. An analysis of data on 579 patients followed for five years. Jpn J Surg 1988; 18(6): 681-6.
 3. Ohwada S, et al. Adjuvant immunochemotherapy with oral Tegafur/Uracil plus PSK in patients with stage II or III colorectal cancer: a randomised controlled study. Br J Cancer 2004; 90(5): 1003-10.
 4. Mitomi T, et al. Randomized, controlled study on adjuvant immunochemotherapy with PSK in curatively resected colorectal cancer. The Cooperative Study Group of Surgical Adjuvant Immunochemotherapy for Cancer of Colon and Rectum (Kanagawa). Dis Colon Rectum 1992; 35(2): 123-30.
 5. Torisu M, et al. Significant prolongation of disease-free period gained by oral polysaccharide K (PSK) administration after curative surgical operation of colorectal cancer. Cancer Immunol Immunother 1990; 31(5): 261-8.
 6. Tsang KW, et al. Coriolus versicolor polysaccharide peptide slows progression of advanced non-small cell lung cancer. Respir Med 2003; 97(6): 618-24.
 7. Wong CK, et al. Immunomodulatory effects of yun zhi and danshen capsules in health subjects—a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. Int Immunopharmacol 2004; 4(2): 201-11.
 8. Wong CK, et al. Immunomodulatory activities of Yunzhi and Danshen in post-treatment breast cancer patients. Am J Chin Med 2005; 33(3): 381-95.
 9. Iino Y, et al. Immunochemotherapies versus chemotherapy as adjuvant treatment after curative resection of operable breast cancer. Anticancer Res 1995; 15(6B): 2907-11.
 10. Suto T, et al. Clinical study of biological response modifiers as maintenance therapy for hepatocellular carcinoma. Cancer Chemother Pharmacol 1994; 33: S145-8.
 11. Ohno R, et al. A randomized trial of chemoimmunotherapy of acute nonlymphocytic leukemia in adults using a protein-bound polysaccharide preparation. Cancer Immunol Immunother 1984; 18(3): 149-54.
 12. Toth B, Coles M, Lynch J. Effects of VPS extract of Coriolus versicolor on cancer of the large interstine using a serial sacrifice technique. In Vivo 2006;20(3):341-6.
 13. Yang X, et al. The cell death process of the anticancer agent polysaccharide-peptide (PSP) in human promyelocytic leukemic HL-60 cells. Oncol Rep 2005; 13(6): 1201-10.
 14. Wan JMF, Sit WH, Yang X, Jiang P, Wong LY. Polysaccharopeptides derived from Coriolus versicolor potentiate the S-phase specific cytotoxicity of Camptothecin (CPT) on human leukemia HL-60 cells. Chinese Medicine. 2010;5:16.
 15. Jiang J, Sliva D. Novel medicinal mushroom blend suppresses growth and invasiveness of human breast cancer cells. Int J Oncol. 2010 Dec;37(6):1529-36.
 16. Collins RA, Ng TB. Polysaccharopeptide from Coriolus versicolor has Potential for Use Against Human Immunodeficiency Virus type I Infection. Pharmcology Letters 1997; 60(25): 387-387.
 17. Tsukagoshi S, et al. Krestin (PSK). Cancer Treat Rev 1984; 11(2): 131-55.
 18. Liu WK, et al. Activation of peritoneal macrophages by polysaccharopeptide from the mushroom, Coriolus versicolor. Immunopharmacology 1993; 26(2): 139-46.
 19. Ng TB, Chan WY. Polysaccharopeptide from the mushroom Coriolus versicolor possesses analgesic activity but does not produce adverse effects on female reproductive or embryonic development in mice. Gen Pharmacol 1997; 29(2): 269-73.
 20. Kato M, et al. Induction of gene expression for immunomodulating cytokines in peripheral blood mononuclear cells in response to orally administered PSK, an immunomodulating protein-bound polysaccharide. Cancer Immunol Immunother 1995; 40(3): 152-6.
 21. Shiu WCT, et al. A Clinical Study of PSP on Peripheral Blood Counts during Chemotherapy. Phytotherapy Research 1992; (6): 217-218.
 22. Kidd, PM. The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer treatment. Altern Med Rev 2000 5(1): 4-27.
 23. Lau CB, et al. Cytotoxic activities of Coriolus versicolor (Yunzhi) extract on human leukemia and lymphoma cells by induction of apoptosis. Life Sci 2004; 75(7): 797-808.
 24. Hirahara N, Edamatsu T, Fujieda A, et al. Protein-bound polysaccharide-K (PSK) induces apoptosis via p38 mitogen-activated protein kinase pathway in promyelomonocytic leukemia HL-60 cells. Anticancer Res. 2012 Jul;32(7):2631-7.

Agaricus Blazei

 1. Fujimiya Y, Suzuki Y, Oshiman K, et al. Selective tumoricidal effect of soluble proteoglucan extracted from the basidiomycete, Agaricus blazei Murill, mediated via natural killer cell activation and apoptosis. Cancer Immunol Immunother. May 1998;46(3):147-159.
 2. Itoh H, Ito H, Amano H, et al. Inhibitory action of a (1—>6)-beta-D-glucan-protein complex (F III-2-b) isolated from Agaricus blazei Murill (“himematsutake”) on Meth A fibrosarcoma-bearing mice and its antitumor mechanism. Jpn J Pharmacol. Oct 1994;66(2):265-271.
 3. Kimura Y, Kido T, Takaku T, et al. Isolation of an anti-angiogenic substance from Agaricus blazei Murill: its antitumor and antimetastatic actions. Cancer Sci. Sep 2004;95(9):758-764.
 4. Lee YL, Kim HJ, Lee MS, et al. Oral administration of Agaricus blazei (H1 strain) inhibited tumor growth in a sarcoma 180 inoculation model. Exp Anim. Oct 2003;52(5):371-375.
 5. Mizuno M, Morimoto M, Minato K, et al. Polysaccharides from Agaricus blazei stimulate lymphocyte T-cell subsets in mice. Biosci Biotechnol Biochem. Mar 1998;62(3):434-437.
 6. Takaku T, Kimura Y, Okuda H. Isolation of an antitumor compound from Agaricus blazei Murill and its mechanism of action. J Nutr. May 2001;131(5):1409-1413.
 7. Ahn WS, Kim DJ, Chae GT, et al. Natural killer cell activity and quality of life were improved by consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients undergoing chemotherapy. Int J Gynecol Cancer. Jul-Aug 2004;14(4):589-594.
 8. Gray AM, Flatt PR.-releasing and-like activity of Agaricus campestris (mushroom). J Endocrinol. May 1998;157(2):259-266.
 9. Swanston-Flatt SK, Day C, Flatt PR, et al. Glycaemic effects of traditional European plant treatments for diabetes. Studies in normal and streptozotocin diabetic mice. Diabetes Res. Feb 1989;10(2):69-73.
 10. Kim YW, Kim KH, Choi HJ, et al. Anti-diabetic activity of beta-glucans and their enzymatically hydrolyzed oligosaccharides from Agaricus blazei. Biotechnol Lett. Apr 2005;27(7):483-487.
 11. Hsu CH, Liao YL, Lin SC, et al. The mushroom Agaricus Blazei Murill in combination with metformin and gliclazide improves resistance in type 2 diabetes: a randomized, double-blinded, and placebo-controlled clinical trial. J Altern Complement Med. Jan-Feb 2007;13(1):97-102.
 12. Liu Y, Fukuwatari Y, Okumura K, et al. Immunomodulating Activity of Agaricus brasiliensis KA21 in Mice and in Human Volunteers. Evid Based Complement Alternat Med. Jun 2008;5(2):205-219.
 13. Hsu CH, Hwang KC, Chiang YH, et al. The mushroom Agaricus blazei Murill extract normalizes liver function in patients with chronic hepatitis B. J Altern Complement Med. Apr 2008;14(3):299-301.
 14. Mukai H, Watanabe T, Ando M, et al. An alternative medicine, Agaricus blazei, may have induced severe hepatic dysfunction in cancer patients. Jpn J Clin Oncol. Dec 2006;36(12):808-810.
 15. Suehiro M, Katoh N, Kishimoto S. Cheilitis due to Agaricus blazei Murill mushroom extract. Contact Dermatitis. May 2007;56(5):293-294.
 16. Dong S, Furutani Y, Suto Y, et al. Estrogen-like activity and dual roles in cell signaling of an Agaricus blazei Murrill mycelia-dikaryon extract. Microbiol Res. Oct 17 2011.
 17. Takimoto H, Wakita D, Kawaguchi K, et al. Potentiation of cytotoxic activity in naive and tumor-bearing mice by oral administration of hot-water extracts from Agaricus brazei fruiting bodies. Biol Pharm Bull. Mar 2004;27(3):404-406.
 18. Yuminamochi E, Koike T, Takeda K, et al. Interleukin-12- and interferon-gamma-mediated natural killer cell activation by Agaricus blazei Murill. Immunology. Jun 2007;121(2):197-206.
 19. Gao L, Sun Y, Chen C, et al. Primary mechanism of apoptosis induction in a leukemia cell line by fraction FA-2-b-ss prepared from the mushroom Agaricus blazei Murill. Braz J Med Biol Res. Nov 2007;40(11):1545-1555.
 20. Jin CY, Moon DO, Choi YH, et al. Bcl-2 and caspase-3 are major regulators in Agaricus blazei-induced human leukemic U937 cell apoptosis through dephoshorylation of Akt. Biol Pharm Bull. Aug 2007;30(8):1432-1437.
 21. Su ZY, Tung YC, Hwang LS, et al. Blazeispirol A from Agaricus blazei fermentation product induces cell death in human hepatoma Hep 3B cells through caspase-dependent and caspase-independent pathways. J Agric Food Chem. May 11 2011;59(9):5109-5116.
 22. Akiyama H, Endo M, Matsui T, et al. Agaritine from Agaricus blazei Murrill induces apoptosis in the leukemic cell line U937. Biochim Biophysica Acta. May 2011;1810(5):519-525.
 23. Engdal S, Nilsen OG. In vitro inhibition of CYP3A4 by herbal remedies frequently used by cancer patients. Phytother Res. 2009 Jul;23(7):906-12.
 24. Lee JS, Hong EK. Agaricus blazei Murill enhances-induced apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by NFκB-mediated increase of intracellular accumulation. Int J Oncol. 2011 Feb;38(2):401-8.
 25. Lima CU, Souza VC, Morita MC, Chiarello MD, Karnikowski MG. Agaricus blazei Murrill and inflammatory mediators in elderly women: a randomized clinical trial. Scand J Immunol. 2012 Mar;75(3):336-41.

Inonotus Obliquus /Chaga/

 1. ^ Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát 1942″MycoBank. International Mycological Association. Retrieved 2011-10-11.
 2. ^ Needham, Arthur (2005-12-16). „Clinker Polypore, Chaga“. Retrieved 10 October 2011.
 3. ^ Muma, Walter. „True Tinder Fungus“. Retrieved 5 December 2012.
 4. ^ Youn, Myung-Ja; Kim, JK; Park, SY; Kim, Y; Kim, SJ; Lee, JS; Chai, KY; Kim, HJ; Cui, MX; So, HS; Kim, KY; Park, R (2008). „Chaga mushroom (Inonotus obliquus ) induces G0/G1 arrest and apoptosis in human hepatoma HepG2 cells“. World Journal of Gastroenterology 14 (4): 511–7. doi:10.3748/wjg.14.511PMC 2681140PMID 18203281.
 5. ^ „Chaga Mushroom“Memorial Sloan–Kettering Cancer Center. 18 July 2011. Retrieved August 2013.
 6. ^
  • Rzymowska, J (1998). „The effect of aqueous extracts from Inonotus obliquus on the mitotic index and enzyme activities“. Bollettino chimico farmaceutico 137 (1): 13–5. PMID 9595828.
  • Mizuno, Takashi; Zhuang, Cun; Abe, Kuniaki; Okamoto, Hidehumi; Kiho, Tadashi; Ukai, Shigeo; Leclerc, Sophie; Meijer, Laurent (1999). „Antitumor and Hypoglycemic Activities of Polysaccharides from the Sclerotia and Mycelia of Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pil. (Aphyllophoromycetideae)“. International Journal of Medicinal Mushrooms 1 (4): 301. doi:10.1615/IntJMedMushr.v1.i4.20.
 7. ^ Cui, Y; Kim, DS; Park, KC (2005). „Antioxidant effect of Inonotus obliquus“. Journal of ethnopharmacology 96 (1–2): 79–85. doi:10.1016/j.jep.2004.08.037PMID 15588653.
 8. ^
  • Kim, Yong Ook; Han, Sang Bae; Lee, Hong Woen; Ahn, Hyo Jung; Yoon, Yeo Dae; Jung, Joon Ki; Kim, Hwan Mook; Shin, Chul Soo (2005). „Immuno-stimulating effect of the endo-polysaccharide produced by submerged culture of Inonotus obliquus“. Life Sciences 77 (19): 2438–56. doi:10.1016/j.lfs.2005.02.023PMID 15970296.
  • Kim, Yong Ook; Park, Hae Woong; Kim, Jong Hoon; Lee, Jae Young; Moon, Seong Hoon; Shin, Chul Soo (2006). „Anti-cancer effect and structural characterization of endo-polysaccharide from cultivated mycelia of Inonotus obliquus“. Life Sciences 79 (1): 72–80. doi:10.1016/j.lfs.2005.12.047PMID 16458328.
 9. ^
  • Park, Young-Mi; Won, Jong-Heon; Kim, Yang-Hee; Choi, Jong-Won; Park, Hee-Juhn; Lee, Kyung-Tae (2005). „In vivo and in vitro anti-inflammatory and anti-nociceptive effects of the methanol extract of Inonotus obliquus“. Journal of Ethnopharmacology 101 (1–3): 120–8. doi:10.1016/j.jep.2005.04.003PMID 15905055.
  • Mishra, Siddhartha Kumar; Kang, Ju-Hee; Kim, Dong-Kyu; Oh, Seung Hyun; Kim, Mi Kyung (2012). „Orally administered aqueous extract of Inonotus obliquus ameliorates acute inflammation in dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis in mice“. Journal of Ethnopharmacology 143 (2): 524–32. doi:10.1016/j.jep.2012.07.008PMID 22819687.
 10. a b Zheng, W. F.; Liu, T.; Xiang, X. Y.; Gu, Q. (July 2007). „Sterol composition in field-grown and cultured mycelia of Inonotus obliquus“Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica 42 (7): 750–756. PMID 17882960.
 11. ^ Zheng W, Miao K, Liu Y, Zhao Y, Zhang M, Pan S et al. (2010). „Chemical diversity of biologically active metabolites in the sclerotia of Inonotus obliquus and submerged culture strategies for up-regulating their production“. Appl Microbiol Biotechnol 87 (4): 1237–54. doi:10.1007/s00253-010-2682-4PMID 20532760.
 12. ^ Zheng, W. F. (July 2008). „Phenolic compounds from Inonotus obliquus and their immune-stimulating effects“Mycosystema 27 (4): 574–581.
 13. ^ Müllauer, Franziska (2011). Betulinic Acid Induced Tumor Killing.
 14. a b Paper with background on extraction processes
 15. ^ Rhee, S.Y. (2008). „A comparative study of analytical methods for alkali-soluble β-glucan in medicinal mushroom, Chaga (Inonotus obliquus)“LWT – Food Science and Technology 41 (3): 545–549.
 16. Smith JE, Rowan NJ, Sullivan R Medicinal Mushrooms: Their Therapeutic Properties and Current Medical Usage with Special Emphasis on Cancer Treatments, 2001
 17. Cristina Lull, Harry J. Wichers, and Huub F. J. Savelkoul „Antiinflammatory and Immunomodulating Properties of Fungal Metabolites“, Wageningen University and Research Center, The Netherlands 2005
 18. Ulrike Lindequist, Timo H. J. Niedermeyer, and Wolf-Dieter Jülich “ The Pharmacological Potential of Mushrooms“, Oxford University Press 2005
 19. Andrea T. Borchers, Anita Krishnamurthy, Carl L. Keen, Frederick J. Meyersà, and M. Eric Gershwin „Immunobiology of Mushrooms“, Society for Experimental Biology and Medicine 2008
error: Sadržaj je zaštićen!!