Coriolus Gold

Coriolus Gold – Turkey Tail Mushroom – garantovano najpotentniji suplement na bazi medicinske gljive dostupan danas na tržištu

Coriolus Gold proizveden u Alohi Medicinals predstavlja mešavinu dva soja Trametes Versicolor-a, to su CM-101 soj iz Japana i COV-1 soj iz Kine. To su dva soja koja se koriste u proizvodnji PSK-a i PSP.-a Coriolus Gold sadrži oko 25% mešavine PSK-a i PSP-a.

PSK je polisaharid-protein, koji se sastoji od beta-glukana, glavnog lanca β-1,4 sa bočnim lancima β-1,3 i β-1,6. PSK ima približnu molekulsku težinu od 100.000 Da (daltona), i komponenta protein se pojavljuje u bočnom lancu β-1,6 [5]. PSK se izoluje iz „CM-101“ soja Trametes versicolor-a.

Analogno jedinjenje PSP je izvedeno iz „COV-1“ soja Trametes versicolor, [6]

Šta je Coriolus versicolor?

Naučni naziv: Coriolus versicolor, Trametes versicolor, Polyporus versicolor, Polystictus versicolor

Uobičajen naziv: PSK, PSP, VPS, Turkey Tail-Ćuranov rep, Yun Zhi, Kawaratake, Krestin

Naziv marke: Kresten

Za više informacija o Coriolus gljivi kliknite na link Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC) – Čak i najveći i najstariji privatni centar za proučavanje raka u svetu, sa sedištem u New Yorku je priznao dokumentovano lekovita dejstva medicinskih gljiva.

Proizveden od 100% USDA i EU sertifikovanih organskih sastojaka, američki gajenih na svim-američkim sastojcima, 100% vegetarijanski, 100% čist, bez punila i drugih dodataka.

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Izvor Informacija:

 

Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC) – Čak i najveći i najstariji privatni centar za proučavanje raka u svetu, sa sedištem u New Yorku je priznao dokumentovano lekovita dejstva medicinskih gljiva.

 
Naučni naziv: Trametes/Coriolus versicolor (ćuranov rep)

Japanski naziv: Kawaratake

Kineski naziv: Yun Zhi

Engleski naziv: Turkey Tail

Moj imunitet Coriolus Versicolor

T.versicolor je najviše ispitivana od svih medicinskih pečurki, s velikim brojem kliničkih eksperimenata o njenim ekstraktima: PSK („krestin“) i PSP pokazali su impresivne rezultate u lečenju velikog broja karcinoma, uključujući kancer želuca, jednjaka, pluća, dojke i kolorektalni.

I PSK i PSP su kompleksi polisaharida i proteina rastvorivi u vodi ali ne i u etanolu. PSK sadrži 34-35% polisaharida (~92% glukana) i 28-35% proteina.

Dokazano je da PSK pospešuje proizvodnju ćelija imuniteta, ublažava efekte hemoterapije i radioterapije, poboljšava status imuniteta i infiltraciju tumora dendritičkim i citotoksičnim ćelijama i znatno produžava opstanak pacijenata s karcinomom želuca, debelog creva-rektuma, jednjaka, nazofarinksa, materice i pluća (ne-male vrste ćelija) i kod podvrste raka dojke HLA B40-pozitivno u kombinaciji s uobičajenim metodama lečenja. Pored dejstva vezanih za imunitet, PSK dokazano poboljšava efekat superoksid dismutaze i glutation peroksidaze.

Pokazalo se da PSP značajno poboljšava imunitet kod 70-97% pacijenata s kancerom želuca, jednjaka, pluća, jajnika i grlića materice.

Iako je većina kliničkih istraživanja sprovođena s gorenavedenim ekstraktima proteoglikana, postoje dokazi i o imunomodulatornom dejstvu T. versicolor biomase, s poboljšanjem imuniteta kod pacijenata obolelih od sindroma hroničnog umora, i veće odsustvo niskog stepena skvamozne intraepitelne lezije (LSIL) iz grlića materice. RAK – Kao što je već pomenuto, korišćenje ekstrakta T. versicolor u lečenju raka podržano je impresivnom količinom kliničkih dokaza:

RAK ŽELUCA – Višestruka klinička ispitivanja u kojima je PSK davan uz operaciju i hemoterapiju u dozama 3-6 g/dan pokazala su znatnu stopu preživljavanja u slučajevima svih stadijuma raka želuca. Čak i kod pacijenata s uznapredovalim rakom želuca s metastazama PSK je udvostručio stopu preživljavanja od dve i pet godina i produžio preživljavanje na 15 godina.

KOLOREKTALNI – U različitim kliničkim ispitivanjima PSK je produžio preživljavanje na 5 godina nakon operacije i hemoterapije i 8 godina nakon operacije, hemoterapije i radioterapije. RAK PLUĆA (NSCLC) STADIJUMI I-III – PSK je povećao preživljavanje od 5 godina 2-4 x za sve stadijume bolesti, a pacijenti u III stadijumu koji uzimaju PSK imaju bolju prognozu od pacijenti u II stadijumu koji ne uzimaju PSK.

JEDNJAKA – PSK je produžio preživljavanje od 5 godina nakon operacije, radio- i hemoterapije, dok je u duplo-slepim istraživanjima PSP značajno produžio petogodišnje preživljavanje pacijenata obolelih od raka jednjaka, a i unapredio je kvalitet života, imunitet, izazvao smanjenje bolova kod 70-97% pacijenata obolelih od raka želuca, jednjaka, pluća, jajnika i grlića materice uz dozu od 3 g/dan.

NAZOFARINKSA – PSK je produžio petogodišnje preživljavanje ali ne i period bez bolesti nakon radioterapije i hemoterapije.

RAK DOJKE – Rezultati kliničkih ispitivanja (u kojima su ekstrakti davani zajedno s hemoterapijom) su pomešani. Jedno ispitivanje pokazalo je da PSK produžava život pacijentima s kancerom II stadijuma s negativnim estrogen-receptorom, koji nije metastazirao, ali u drugom nije izazvao bilo kakva poboljšanja. Treće ispitivanje pokazalo je značajni napredak kod pacijenata s HLA B40 s stopom preživljavanja od 100% nakon 10 godina.

RAK GRLIĆA MATERICE/MATERICE – U kombinaciji s radioterapijom, PSK (3-6 g/dan) koji je davan pacijentima s III stadijumom raka materice i grlića materice povećao je stopu preživljavanja i osetljivost raka na radioterapiju. Drugo istraživanje s pacijentima obolelim od raka grlića materice kojima je davana ista doza uz radioterapiju pokazalo je nestanak ćelija raka kod 36% pacijenata naspram 11% u kontrolnoj grupi, i poboljšalo petogodišnje preživljavanje s 48% na 79%. Nedavna studija u kojoj je korišćena T. versicolor biomasa, suplementacija s 3 g/dan dovela je do stope regresije od 72,5% kod LSIL lezija , u poređenju s rezultatom od 47,5% bez suplementacije, i povećala izostanak visokorizičnih nizova HPV s 8,5% na 91,5%.

HIV – U nekoliko in vitro eksperimenata otkriveno je da PSK ima anti-HIV svojstva na različite načine:

 • Inhibira HIV reverzne transkriptaze
 • Inhibira vezivanja virusa za limfocite
 • Inhibira međućelijske infekcije HIV-1 i HIV-2

Dokazano je da korišćenje T. versicolor suplementacije (3,0 g/dan T. versicolor biomase) poboljšava imunitet pacijenata obolelih od HIV-a i Kapošijevog sarkoma koji se vezuje za HIV.

HERPES

T. versicolor smanjuje učestalost pojave Herpex simplex virusa (HSV) i inaktivira HSV u zavisnosti od doziranja.

SINDROM HRONIČNOG UMORA (ME) – Pokazalo se da T. versicolor biomasa obećava u lečenju sindroma hroničnog umora tako što aktivira imunitet i povećava aktivnosti NK ćelija, i to kod pacijenata koji su tokom perioda od dva meseca uzimali 1,5 g/dan (3,0 g/dan tokom prve dve nedelje).

ZAŠTITA JETRE – Ekstrakti polisaharida T. versicolor demonstrirali su hepatoprotektivna svojstva.

KRATAK KLINIČKI PREGLED

Osnovna primena u terapiji:

 • Prevencija raka
 • Lečenje raka
 • Hemoterapija: nezeljeni efekti
 • Hepatitis
 • Herpes
 • Imunomodulacija
 • Infekcije
 • Snaga i izdržljivost

Ključni sastojcipolisaharidi. Proteoglikane : polisaharid- K ( PSK ) ,beta – 1 ,4 – glukan ( izolovana iz soja CM – 101 ) , polisaharid – P ( PSP ) , izolovan iz COV – 1 soj .

DozaKomercijalni ekstrakti polisaharida prepisuju se u dozi od 3 g/dan, a doziranje sirovih polisaharida obično iznosi 3-6 g/dan kod raka i 1-2 g/dan za poboljšanje imuniteta. Kod hroničnih stanja niskog imuniteta biomasa obećava s 3 g/dan, dok se proizvodi od biomase takođe koriste za lečenje raka s 15 g/dan.

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Bibliografija:

 

Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC) – Čak i najveći i najstariji privatni centar za proučavanje raka u svetu, sa sedištem u New Yorku je priznao dokumentovano lekovita dejstva medicinskih gljiva.

Wong CK, et al. Immunomodulatory effects of Yun Zhi and Danshen capsules in health subjects—a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. Int Immunopharmacology 2004;4:201-211.

One hundred healthy subjects were given a combination of Yun Zhi (Coriolus versicolor, 50 mg/kg body weight) and Danshen (Salvia miltiorrhiza, 20mg/kg body weight) capsules or placebo for four months. After a 2-month washout period, subjects who received Coriolus and Salvia capsules were given placebo while those on placebo received Coriolus and Salvia capsules for another four months. Researchers used flow cytometry and cDNA expression arrays to assess immune functions and gene expression. Results indicated that oral consumption of Coriolus-Salvia capsules significantly increased the peripheral blood mononuclear cell (PBMC) gene expression of interleukin (IL-2) receptor, increased the percentage and absolute counts of T helper cell and ratio of Thelper/Tsuppressor cells, and also the production of interferon-gamma from PBMC. Since T helper cells participate in both cell mediated and humoral immunities, Coriolus-Salvia combination may be used to enhance immune function. Studies are being conducted in cancer patients to determine the immunomodulating potential of these agents. 

 1. Nakazato H, et al. Efficacy of immunochemotherapy as adjuvant treatment after curative resection of gastric cancer. Study Group of Immunochemotherapy with PSK for Gastric Cancer. Lancet 1994; 343(8906): 1122-6.
 2. Niimoto M, et al. Postoperative adjuvant immunochemotherapy with C, futraful and PSK for gastric cancer. An analysis of data on 579 patients followed for five years. Jpn J Surg 1988; 18(6): 681-6.
 3. Ohwada S, et al. Adjuvant immunochemotherapy with oral Tegafur/Uracil plus PSK in patients with stage II or III colorectal cancer: a randomised controlled study. Br J Cancer 2004; 90(5): 1003-10.
 4. Mitomi T, et al. Randomized, controlled study on adjuvant immunochemotherapy with PSK in curatively resected colorectal cancer. The Cooperative Study Group of Surgical Adjuvant Immunochemotherapy for Cancer of Colon and Rectum (Kanagawa). Dis Colon Rectum 1992; 35(2): 123-30.
 5. Torisu M, et al. Significant prolongation of disease-free period gained by oral polysaccharide K (PSK) administration after curative surgical operation of colorectal cancer. Cancer Immunol Immunother 1990; 31(5): 261-8.
 6. Tsang KW, et al. Coriolus versicolor polysaccharide peptide slows progression of advanced non-small cell lung cancer. Respir Med 2003; 97(6): 618-24.
 7. Wong CK, et al. Immunomodulatory effects of yun zhi and danshen capsules in health subjects—a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. Int Immunopharmacol 2004; 4(2): 201-11.
 8. Wong CK, et al. Immunomodulatory activities of Yunzhi and Danshen in post-treatment breast cancer patients. Am J Chin Med 2005; 33(3): 381-95.
 9. Iino Y, et al. Immunochemotherapies versus chemotherapy as adjuvant treatment after curative resection of operable breast cancer. Anticancer Res 1995; 15(6B): 2907-11.
 10. Suto T, et al. Clinical study of biological response modifiers as maintenance therapy for hepatocellular carcinoma. Cancer Chemother Pharmacol 1994; 33: S145-8.
 11. Ohno R, et al. A randomized trial of chemoimmunotherapy of acute nonlymphocytic leukemia in adults using a protein-bound polysaccharide preparation. Cancer Immunol Immunother 1984; 18(3): 149-54.
 12. Toth B, Coles M, Lynch J. Effects of VPS extract of Coriolus versicolor on cancer of the large interstine using a serial sacrifice technique. In Vivo 2006;20(3):341-6.
 13. Yang X, et al. The cell death process of the anticancer agent polysaccharide-peptide (PSP) in human promyelocytic leukemic HL-60 cells. Oncol Rep 2005; 13(6): 1201-10.
 14. Wan JMF, Sit WH, Yang X, Jiang P, Wong LY. Polysaccharopeptides derived from Coriolus versicolor potentiate the S-phase specific cytotoxicity of Camptothecin (CPT) on human leukemia HL-60 cells. Chinese Medicine. 2010;5:16.
 15. Jiang J, Sliva D. Novel medicinal mushroom blend suppresses growth and invasiveness of human breast cancer cells. Int J Oncol. 2010 Dec;37(6):1529-36.
 16. Collins RA, Ng TB. Polysaccharopeptide from Coriolus versicolor has Potential for Use Against Human Immunodeficiency Virus type I Infection. Pharmcology Letters 1997; 60(25): 387-387.
 17. Tsukagoshi S, et al. Krestin (PSK). Cancer Treat Rev 1984; 11(2): 131-55.
 18. Liu WK, et al. Activation of peritoneal macrophages by polysaccharopeptide from the mushroom, Coriolus versicolor. Immunopharmacology 1993; 26(2): 139-46.
 19. Ng TB, Chan WY. Polysaccharopeptide from the mushroom Coriolus versicolor possesses analgesic activity but does not produce adverse effects on female reproductive or embryonic development in mice. Gen Pharmacol 1997; 29(2): 269-73.
 20. Kato M, et al. Induction of gene expression for immunomodulating cytokines in peripheral blood mononuclear cells in response to orally administered PSK, an immunomodulating protein-bound polysaccharide. Cancer Immunol Immunother 1995; 40(3): 152-6.
 21. Shiu WCT, et al. A Clinical Study of PSP on Peripheral Blood Counts during Chemotherapy. Phytotherapy Research 1992; (6): 217-218.
 22. Kidd, PM. The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer treatment. Altern Med Rev 2000 5(1): 4-27.
 23. Lau CB, et al. Cytotoxic activities of Coriolus versicolor (Yunzhi) extract on human leukemia and lymphoma cells by induction of apoptosis. Life Sci 2004; 75(7): 797-808.
 24. Hirahara N, Edamatsu T, Fujieda A, et al. Protein-bound polysaccharide-K (PSK) induces apoptosis via p38 mitogen-activated protein kinase pathway in promyelomonocytic leukemia HL-60 cells. Anticancer Res. 2012 Jul;32(7):2631-7.

Moj imunitet - Aloha Medicinals proizvodi su organski, prirodni, proizvedeni u USA

error: Sadržaj je zaštićen!!