Uslovi korišćenja

Vlasnička prava nad sadržajem

Ukoliko Vam ovi Uslovi korišćenja nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ove web stranice.

www.moj-imunitet.com  je namenjen isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smi­slu je zabranjeno preuzimanje sadržaja, ne ograničavajući se na tekst,  fotografije,  fotografije, video, grafički sadržaj ili druge materijale sadržane na ovoj web stranici, koji vam se prezentuju u sponzorskim reklamama ili na drugi način (“Sadržaj”) zaštićeni autorskim pravom, zaštitnim znakom, oznakama usluge, patentima ili drugim vlasničkim pravima i zakonima što se smatra povredom Za­kona o autorskom pravu. . Razumete i saglasni ste da vam je isključivo dozvoljeno da koristite Sadržaj odobren ovim Ugovorom i da ne možete kopirati, umnožavati, distribuirati ili kreirati izvedene radove iz ovog Sadržaja bez prethodnog izričitog pismenog ovlašćenja vlasnika “InnovaMed doo”.

U slučaju nemogućnosti dogovora usled povrede Zakona o autorskim i srodnim pravima, prekršilac može očekivati prekršajnu prijavu od našeg advokata.

Uslovi korišćenja sajta.

Korišćenjem ovih web stranica, Korisnik ujedno prihvata i da shvata, rizike povezane s korišćenjem ovih web stranica i njihovog sadržaja i da razume i prihvata uslove i rizike vezane uz njihovo korišćenje. Ukoliko je Korisnik nezadovoljan ovim web stranicama, neka  prestane da ih koristi.

Svi podaci se stavljaju na raspolaganje takvi kakvi jesu, bez ikakvog jemstva ili garancije bilo koje vrste, i veb www.moj-imunitet.com  izričito ili prećutno ne garantuje bilo kojem Korisniku ili trećim osobama za njihovu apsolutnu tačnost, pravovremenost, potpunost, ili podesnost za neku određenu svrhu. Navedeni  podaci su takve prirode da se mijenjaju bez prethodnog upozorenja i mogu postati zastarjeli. Zato trebate proveriti svaki podatak prikupljen putem ovih web stranica prije nego što po osnovu njega delujete.

 Moj-imunitet.com ili Innovamed doo  neće odgovarati iz bilo kojeg razloga za bilo kakva potraživanja, gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili direktno ili indirektno iz korišćenja podataka sadržanih u ovim web stranicama, ili neautorizovanog pristupa ovim stranicama ili na neki drugi način vezan uz ove stranice.

Web site moj-imunitet.com  sadrži, isključivo kao pomoć korisnicima, linkove na druge web stranice. Korišćenje takvih linkova ili web stranica je isključivo na odgovornost Korisnika. www.moj-imunitet.com neće odgovarati za tačnost ili pouzdanost bilo kojih podataka, informacija, mišljenja, saveta ili izjava koje se nalaze na tim stranicama. Postojanje takvih linkova na web stranicama ne podrazumijeva da InnovaMed doo ili www.moj-imunitet.com  prihvata bilo kakvu odgovornost vezanu uz sadržaj ili korišćenje tih web stranica.

Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju sajtu. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja.

error: Sadržaj je zaštićen!!