Agaricus Blazei

Izvor Informacija:

 

Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC) – Čak i najveći i najstariji privatni centar za proučavanje raka u svetu, sa sedištem u New Yorku je priznao dokumentovano lekovita dejstva medicinskih gljiva.

Naučni naziv: Agaricus Blazei Murill
 Takodje poznat kao ABM ili Royal Sun Agaricus, je popularan imunološki dodatak. Prvobitno je pronadjen u Brazilu u regionu u kom se zna da ljudi žive duži i zdraviji život od proseka. Kada je Vlada proučavala ovu oblast, da vidi zašto, ustanovili su da stanovništvo koristi gljive Agaricus redovno u svojoj ishrani.
Moj imunitet Agaricus Blazei
Aktivni sastojci:
 
Postoji više sastojaka koji su identifikovani u Agaricus Blazei-u. Neki od važnijih su:
Beta-(1-3)-D glukan, beta-(1-4)-a-D-glukan i Beta-(1-6)- glukan. Poznatiji kao beta glukani ove supstance su najdelotvornija podrška imunološkom sistemu. Zatim provitamin D2 koji je moćan zaštitni agens

Prevencija raka

U studiji objavljenoj u „Međunarodnom časopisu o raku“ u martu 2009. istraživači sa Univerziteta u Zapadnoj Australiji istraživali su uticaje Agaricus Bisporus na rak dojke. Studija je pokazala da pečurke koje se koriste u ishrani značajno mogu smanjiti rizik od raka dojke u pre-i post-menopauzi. Agaricus Bisporus može da spreči rak dojke dejstvom inhibitora aromataze koja smanjuje enzime koji povećavaju nivo estrogena i potstiču rast raka dojke, zbog čega gljiva ima svojstva supstance koja uravnotežava hormone i deluje hemo-preventivno.

Pečurku Agaricus Blazei otkrio je Takatoši Furomoto tokom putovanja u oblast Piedade, blizu São Paula u Brazilu. On je primetio da vrlo mali broj domaćeg stanovništva ove oblasti pati od nepovoljnih zdravstvenih stanja, a činilo mu se i da svi oni žive duže. Nakon malo istraživanja, zaključeno je da je tajna njihove vitalnosti pečurka Agaricus Blazei. Isto tako, dva američka naučnika nedavno su posetili Piedade i došli do sličnih zaključaka.

Da bi se otkrila dejstva Agaricus Blazei istraživanja Državnog centra za rak Univerziteta u Tokiju usmerena su ka miševima s kancerogenim tumorima. Svaki miš hranjen je ovom pečurkom- otkriveno je da je 90 posto kancerogenih tumora iz njihovih tela eliminisano. Još više zapanjuje činjenica da kod miševa hranjenih Agaricus Blazei nije došlo do daljeg rasta tumora.

Drugo istraživanje koje je sproveo dr Šodži Šibata, profesor Univerziteta u Tokiju, otkrilo je da Shiake i Reishi pečurke nisu efikasne kao Agaricus Blazei. Pokazalo se da Agaricus Blazei sadrži veću koncentraciju beta-glukana, polisaharida koji imaju veoma jaka antitumorna svojstva. Zapravo, ljudski subjekti u pomenutom istraživanju iskusili su povećanje od 3000 posto u broju ćelija ubica koje uništavaju kancerogene tumore.

Rezultati eksperimenata s Agarikusom na zamorcima

Sledeća tabela prikazuje rezultate testiranja antikancerogenih svojstava Agarikusa sprovedenih na zamorcima na Odeljenju za medicinu Univerziteta u Tokiju, laboratoriji Državnog centra za rak i Fakulteta za farmaciju u Tokiju.

Name of fungusDailydosageRate of completerecoveryAnti cancereffect
Agaricus blazei Murill10mmg90.0%99.4%
Grifola umbellate10mmg90.0%98.5%
Phellinus yucatensis30mmg87.5%96.5%
Phellinus igniarius30mmg66.7%87.4%
Lenzites betulina30mmg57.1%70.2%
Tricholoma matsutake30mmg55.5%91.3%
Lentinus edodes30mmg54.5%80.7%
Coriolus versicolor30mmg50.0%77.5%
Pleurotus osteatus30mmg45.5%75.3%
Elfringia applanata30mmg45.5%64.9%
Fomitopsis pincicola30mmg33.3%61.2%
Fomitopsis cytisna30mmg30.3%44.2%
Pholiota nameko30mmg30.0%86.5%
Flammulina velutipes30mmg30.0%81.1%
Ganoderma Lucidum30mmg20.0%77.8%

Tabela pokazuje da je Agaricus Blazei Murill pokazao visoke rezultate i u slučaju potpunog oporavka i glede antikancerogenih svojstava. U eksperimentima su korišćeni zamorci starosti između pet i šest nedelja, što iznosi 15 i 16 godina kod ljudi.

Ubrizgavanje sarkoma 180 (vrste kancerogenih ćelija) u butnu kost zamoraca obično izaziva širenje raka po celom telu i konačnu smrt skoro svih ovih životinja u periodu od četiri do pet nedelja. Ekstrakt pečurke dat im je prvi put 24 časa nakon što su ćelije raka čvrsto usađene u tkivo životinja, a s procesom se nastavilo tokom 10 uzastopnih dana. Rezultati su, zatim, zabeleženi četiri do pet nedelja kasnije. Eksperiment je ponovljen na grupi od između pet i deset zamoraca, od kojih je svakom dat ekstrakt različite pečurke. Srednje vrednosti zabeležene u ovim eksperimentima izražene su u procentima.

Stopa antikancerogenog dejstva predstavlja procenat zamoraca koji su se potpuno oporavili od kancera koji im je prvobitno ubrizgan kao sarkom 180 a kod kojih drugo ubrizgavanje sarkoma 180 nije uspelo jer ćelije raka nisu uspele uspešno da se unesu.

Iz ovih rezultata zaključeno je da ekstrakti pečuraka (čije su komponente prvenstveno visokomolekularni polisaharidi) aktiviraju imunitet normalnog biološkog tkiva, tako što daju snagu i energiju proizvodnji makrofaga i interferona unutar tkiva koji sprečavaju umnožavanje, metastaze i povrat ćelija raka.

Polisaharid koji se nalazi u Agaricus Blazei Murill daje snagu i energiju proizvodnji interferona i interleukina kod malih životinja (zamoraca). Ovaj efekat indirektno utiče tako što unštava ili sprečava razmnožavanje ćelija raka. To se odnosi na dejstvo koje izaziva citokin. Osim toga, eksperimenti koje su sproveli gorenavedeni istraživači dokazali su da ovo svojstvo može sprečiti i viruse i druge spoljašnje faktore da prodru u tkivo.

Klinički rezultati dobijeni u saradnji sa univerzitetskim istraživačima i bolnicama, od izveštaja o antikancerogenom dejstvu Agaricus Blazei Murill objavljenom na generalnom skupu Japanskog društva za borbu protiv raka 1980. godine, dokazali su da iako mnogi polisaharidi iz pečuraka utiču isključivo na solidni rak, polisaharidi iz Agaricus Blazei Murill dejstvuju protiv Erlihovog ascitesnog tumora, raka sigmoidnog kolona, raka jajnika, raka dojke, raka pluća i raka jetre, kao i protiv solidnog raka.

Rezultati ovih eksperimenata takođe sugerišu da ona aktivira i metabolizam, daje snagu i energiju normalnom biološkom tkivu.

Enzimi za varenje, poput amilaze, tripsina, martaze i proteaze koji se nalaze u pečurki takođe pospešuju varenje. Dalje, monofenol monooksigenaza, enzim koji je katalizator oksidacije tirozina i proizvodnje melanina, takođe ima hipotenzivno dejstvo.

Tek nedavno je u Agaricus Blazei Murill otkriven protein melanin čija je uloga proizvodnja sperme, dlake i belanca.

KRATAK KLINIČKI PREGLED

Osnovna primena u terapiji:

 • Arterioskleroza
 • Lečenje raka
 • Dijabetes
 • Hepatitis
 • Hiperlipidemija
 • Stimulativno dejstvo

Ključni sastojci:

 • Polisaharidi : beta – 1 , 6 – D-glukan
 • Steroli : ergosterol
 • Linolna kiselina
 • Lipidi
 • Anti – angiogeneze jedinjenja : Natrijum piroglutamat ( A-1 ) i2 –

Gajenje Agaricus Blazei-a

Ovu gljivu prvi put je identifikovao u savremenoj nauci 1917.godine mikolog R. Muril iz uzorka u Luizijani. Raste na pašnjacima na Floridi i u Južnoj Karolini, ali se generalno retko nalazi u prirodi. Jedino mesto gde je utvrdjeno da raste slobodno u prirodi je mala oblast u Brazilu. To je Piedate oblast jugozapadno od Sao Paula, gde se i danas gaji za potrebe svetskog tržišta.

Postoji značajna razlika u osobinama i kvalitetu pečurki u zavisnosti od toga gde se i kako gaje. Možda najvažnija razlika u odnosu na hemijske sastojke koji se nalaze u gljivama ima veze sa podlogom na kojoj se gaje. Istraživanja sprovedena u Alohi Medicinals pokazuju da se najbolji kvalitet gljive sa najviše beta glukana postiže ukoliko se ona gaji na žitu, posebno na organskom sirku i prosu.  Agaricus Blazei gajen na Havajima od strane Alohe Medicinals, je verovatno najveći u svetu sa prosečnom veličinom od 6-8 centimetara i prosečne težine od oko pola kilograma. Rast na organskom zrnu je skup način proizvodnje Agaricus Blazeia, ali u Aloha Medicinals smatraju da je vredno toga, jer su posvećeni gajenju i dobijanju najboljeg mogućeg kvalitetnog Agaricus Blazei-a.Uzgajivači gljiva su sproveli mnoga istraživanja kako bi utvrdili optimalne uslove pod kojima ove gljive rastu. Samo nekoliko uzgajivača van Brazila i to uglavnom u Kini i Japanu je uspelo da kultiviše Agaricus Blazei. Tu je i nekoliko uzgajivača iz Amerike koji ove gljive gaje u zatvorenom prostoru sa kontrolisanim klimatskim uslovima. Na Havajima se ove gljive gaje u zatvorenom prostoru sa kontrolisanim uslovima i na otvorenom. Najboljeg kvaliteta su one pečurke koje su proizvedene u zatvorenom prostoru. Ova činjenica se zasniva na rezultatima laboratorijskih ispitivanja i na veličini i ukusu pečurki gajenih u zatvorenom prostoru. Prilikom gajenja u zatvorenom prostoru moguće je u potpunosti kontrolisati temperaturu, vlažnost, protok vazduha, nivo ugljen-dioksida, kvalitet osvetljenosti. Svi ovi parametri su podešeni da bi se dobile gljive najboljeg kvaliteta. Kada se gljive gaje na otvorenom, na njivoh rast i razvoj utiče priroda ( klimatski faktori na koje čovek ne može da utiče). Takve pečurke su nekad dobrog kvaliteta a nekad ne.

Budite svesni da postoji velika razlika u kvalitetu imunoloških dodataka koji su danas dostupni na tržištu.

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Bibliografija:

 

Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC) – Čak i najveći i najstariji privatni centar za proučavanje raka u svetu, sa sedištem u New Yorku je priznao dokumentovano lekovita dejstva medicinskih gljiva.

 

 1. ^ Peck CH. (1893). „Report of the Botanist (1892)“. Annual Report on the New York State Museum of Natural History 46: 85–149.
 2. ^ a b c Kerrigan, RW (2005). „Agaricus subrufescens, a cultivated edible and medicinal mushroom, and its synonyms“. Mycologia 97 (1): 12–24. doi:10.3852/mycologia.97.1.12. PMID 16389952.
 3. ^ Wasser, Solomon P.; Didukh, Marina Ya.; de Amazonas, Maria Angela L.; Nevo, Eviatar; Stamets, Paul; da Eira, Augusto F. (2002). „Is a Widely Cultivated Culinary-Medicinal Royal Sun Agaricus (the Himematsutake Mushroom) Indeed Agaricus blazei Murrill?“. International Journal of Medicinal Mushrooms 4 (4): 267–290. OCLC 39977461.
 4. ^ a b c Murrill, W. A. (1922). „Dark-Spored Agarics: III. Agaricus“. Mycologia 14 (4): 200–221. doi:10.2307/3753642. JSTOR 3753642.
 5. ^ Smith, Alexander Hanchett (1975). A Field Guide to Western Mushrooms. Ann Arbor, Mich: University of Michigan Press. p. 228. ISBN 0-472-85599-9.[page needed]
 6. ^ Chen, CHU-CHIN; Wu, Chung-MAY (1984). „Volatile Components of Mushroom (Agaricus subrufecens)“. Journal of Food Science 49 (4): 1208. doi:10.1111/j.1365-2621.1984.tb10433.x.
 7. ^ Hetland, Geir; Sandven, P. (2002). „beta-1,3-Glucan reduces growth of Mycobacterium tuberculosis in macrophage cultures“. FEMS Immunology and Medical Microbiology 33 (1): 41–5. doi:10.1111/j.1574-695X.2002.tb00570.x. OCLC 27447797. PMID 11985967.
 8. ^ Morikawa, Kaoru; Takeda, Reiko; Yamazaki, Masatoshi; Mizuno, Den’Ichi (1985). „Induction of Tumoricidal Activity of Polymorphonuclear Leukocytes by a Linear {beta}-1,3-D-Glucan and Other Immunomodulators in Murine Cells“. Cancer Research 45 (4): 1496–501. PMID 3156669.
 9. ^ Amino, M; Noguchi, R; Yata, J; Matsumura, J; Hirayama, R; Abe, O; Enomoto, K; Asato, Y (1983). „Studies on the effect of lentinan on human immune system. II. In vivo effect on NK activity, MLR induced killer activity and PHA induced blastic response of lymphocytes in cancer patients“. Gan to kagaku ryoho. Cancer & chemotherapy 10 (9): 2000–6. PMID 6225393.
 10. ^ Weil, Andrew (2002). „Mushrooms to Curb Cancer?“.[self-published source?]
 11. ^ Firenzuoli, F; Gori, L; Lombardo, G (2008). „The Medicinal Mushroom Agaricus blazei Murrill: Review of Literature and Pharmaco-Toxicological Problems“. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM 5 (1): 3–15. doi:10.1093/ecam/nem007. PMC 2249742. PMID 18317543.
 12. ^ a b Takaku, T; Kimura, Y; Okuda, H (2001). „Isolation of an antitumor compound from Agaricus blazei Murill and its mechanism of action“. The Journal of nutrition 131 (5): 1409–13. PMID 11340091.
 13. ^ Hyodo I, Amano N, Eguchi K, Narabayashi M, Imanishi J, Hirai M et al. (2005). „Nationwide survey on complementary and alternative medicine in cancer patients in Japan“. J Clin Oncol 23 (12): 2645–54. doi:10.1200/JCO.2005.04.126. PMID 15728227.
 14. ^ Hetland, G; Johnson, E; Lyberg, T; Bernardshaw, S; Tryggestad, AM; Grinde, B (2008). „Effects of the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill on immunity, infection and cancer“. Scandinavian journal of immunology 68 (4): 363–70. doi:10.1111/j.1365-3083.2008.02156.x. PMID 18782264.
 15. ^ Watanabe, T; Nakajima, Y; Konishi, T (2008). „In vitro and in vivo anti-oxidant activity of hot water extract of basidiomycetes-X, newly identified edible fungus“. Biological & Pharmaceutical Bulletin 31 (1): 111–7. doi:10.1248/bpb.31.111. PMID 18175952.
 16. ^ US patent 6120772, Ito, Hitoshi; Sumiya, Toshimitsu, „Oral drugs for treating AIDS patients“, issued 19 September 2000
 17. ^ Borchers, AT; Krishnamurthy, A; Keen, CL; Meyers, FJ; Gershwin, ME (2008). „The immunobiology of mushrooms“. Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.) 233 (3): 259–76. doi:10.3181/0708-MR-227. PMID 18296732.
 18. ^ a b Fortes, RC; Novaes, MR; Recôva, VL; Melo, AL (2009). „Immunological, hematological, and glycemia effects of dietary supplementation with Agaricus sylvaticus on patients’ colorectal cancer“. Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.) 234 (1): 53–62. doi:10.3181/0806-RM-193. PMID 18997106.
 19. ^ a b Fujimiya Y, Suzuki Y, Oshiman K, Kobori H, Moriguchi K, Nakashima H, Matumoto Y, Takahara S, Ebina T, Katakura R (May 1998). „Selective tumoricidal effect of soluble proteoglucan extracted from the basidiomycete, Agaricus blazei Murill, mediated via natural killer cell activation and apoptosis“. Cancer Immunol Immunother (Springer Verlag) 46 (3): 147–159. doi:10.1007/s002620050473. ISSN 0340-7004. PMID 9625538
 20. ^ Gonzaga ML, Bezerra DP, Alves AP, et al. (January 2009). „In vivo growth-inhibition of Sarcoma 180 by an alpha-(1–>4)-glucan-beta-(1–>6)-glucan-protein complex polysaccharide obtained from Agaricus blazei Murill“. Nat Med (Tokyo) 63 (1): 32–40. doi:10.1007/s11418-008-0286-4. ISSN 1340-3443. PMID 18726068
 21. ^ a b Niu YC, Liu JC, Zhao XM, Wu XX (January 2009). „A low molecular weight polysaccharide isolated from Agaricus blazei suppresses tumor growth and angiogenesis in vivo“. Oncol. Rep. 21 (1): 145–52. ISSN 1021-335X. PMID 19082455
 22. ^ Ahn WS, Kim DJ, Chae GT, Lee JM, Bae SM, Sin JI, Kim YW, Namkoong SE, Lee IP (July–August 2004). „Natural killer cell activity and quality of life were improved by consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients undergoing chemotherapy“. Int J Gynecol Cancer 14 (4): 589–94. doi:10.1111/j.1048-891X.2004.14403.x. ISSN 1048-891X. PMID 15304151
 23. ^ a b c Kobayashi H, Yoshida R, Kanada Y, Fukuda Y, Yagyu T, Inagaki K, Kondo T, Kurita N, Suzuki M, Kanayama N, Terao T (August 2005). „Suppressing effects of daily oral supplementation of beta-glucan extracted from Agaricus blazei Murill on spontaneous and peritoneal disseminated metastasis in mouse model“. J Cancer Res Clin Oncol 131 (8): 527–538. doi:10.1007/s00432-005-0672-1. ISSN 0171-5216. PMID 15883813
 24. ^ a b Itoh H, Ito H, Hibasami H (December 2008). „Blazein of a new steroid isolated from Agaricus blazei Murrill (himematsutake) induces cell death and morphological change indicative of apoptotic chromatin condensation in human lung cancer LU99 and stomach.
 25. ^ a b Kim CF, Jiang JJ, Leung KN, Fung KP, Lau CB (March 2009). „Inhibitory effects of Agaricus blazei extracts on human myeloid leukemia cells“. J Ethnopharmacol 122 (2): 320–6. doi:10.1016/j.jep.2008.12.025. ISSN 0378-8741. PMID 19162153
 26. ^ Jin CY, Moon DO, Choi YH, Lee JD, Kim GY (August 2007). „Bcl-2 and caspase-3 are major regulators in Agaricus blazei-induced human leukemic U937 cell apoptosis through dephoshorylation of Akt“. Biol Pharm Bull 30 (8): 1432–1437. doi:10.1248/bpb.30.1432. ISSN 0918-6158. PMID 17666799
 27. ^ Gao L, Sun Y, Chen C, Xi Y, Wang J, Wang Z (November 2007). „Primary mechanism of apoptosis induction in a leukemia cell line by fraction FA-2-b-ss prepared from the mushroom Agaricus blazei Murill“. Braz J Med Biol Res 40 (11): 1545–1555. doi:10.1590/S0100-879X2006005000181. ISSN 0100-879X. PMID 17934651
 28. ^ Tian, X (1994). „Clinical observation on treatment of acute nonlymphocytic leukemia with Agaricus blazei Murill“. Journal of Lanzhou University (Medical Sciences) 20: 169–171. ISSN 1000-2812
 29. ^ Murakawa K, Fukunaga K, Tanouchi M, Hosokawa M, Hossain Z, Takahashi K (2007). „Therapy of myeloma in vivo using marine phospholipid in combination with Agaricus blazei Murill as an immune respond activator“. J Oleo Sci 56 (4): 179–188. doi:10.5650/jos.56.179. ISSN 1345-8957. PMID 17898480
 30. ^ Angeli JP, Ribeiro LR, Bellini MF, Mantovani MS (2009). „Beta-glucan extracted from the medicinal mushroom Agaricus blazei prevents the genotoxic effects of benzo[a]pyrene in the human hepatoma cell line HepG2“. Arch Toxicol 83 (1): 81–6. doi:10.1007/s00204-008-0319-5. PMID 18528685.
 31. ^ Sorimachi K, Akimoto K, Koge T (February 2008). „Inhibitory effect of Agaricus blazei Murill components on abnormal collagen fiber formation in human hepatocarcinoma cells“. Biosci Biotechnol Biochem 72 (2): 621–623. doi:10.1271/bbb.70700. ISSN 0916-8451. PMID 18256462
 32. ^ Pinheiro F, Faria RR, de Camargo JL, Spinardi-Barbisan AL, da Eira AF, Barbisan LF (2003). „Chemoprevention of preneoplastic liver foci development by dietary mushroom Agaricus blazei Murrill in the rat“. Food Chem Toxicol 41 (11): 1543–50. doi:10.1016/S0278-6915(03)00171-6. PMID 12963007.
 33. ^ Jin CY, Choi YH, Moon DO, Park C, Park YM, Jeong SC et al. (2006). „Induction of G2/M arrest and apoptosis in human gastric epithelial AGS cells by aqueous extract of Agaricus blazei“. Oncol Rep 16 (6): 1349–55. PMID 17089060.
 34. ^ a b Yu CH, Kan SF, Shu CH, Lu TJ, Sun-Hwang L, Wang PS (October 2008). „Inhibitory mechanisms of Agaricus blazei Murill on the growth of prostate cancer in vitro and in vivo“. J. Nutr. Biochem. 20 (10): 753–64. doi:10.1016/j.jnutbio.2008.07.004. ISSN 0955-2863. PMID 18926679
 35. ^ Hetland G, Johnson E, Lyberg T, Bernardshaw S, Tryggestad AM, Grinde B (2008). „Effects of the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill on immunity, infection and cancer“. Scand J Immunol 68 (4): 363–70. doi:10.1111/j.1365-3083.2008.02156.x. PMID 18782264.
 36. ^ Faccin LC, Benati F, Rincão VP (July 2007). „Antiviral activity of aqueous and ethanol extracts and of an isolated polysaccharide from Agaricus brasiliensis against poliovirus type 1“. Letters in Applied Microbiology 45 (1): 24–8. doi:10.1111/j.1472-765X.2007.02153.x. PMID 17594456.
 37. ^ Sorimachi K, Ikehara Y, Maezato G (July 2001). „Inhibition by Agaricus blazei Murill fractions of cytopathic effect induced by western equine encephalitis (WEE) virus on VERO cells in vitro“. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 65 (7): 1645–7. doi:10.1271/bbb.65.1645. PMID 11515550.
 38. ^ a b Liu, Y; Fukuwatari, Y; Okumura, K; Takeda, K; Ishibashi, KI; Furukawa, M; Ohno, N; Mori, K et al. (2008). „Immunomodulating Activity of Agaricus brasiliensis KA21 in Mice and in Human Volunteers“. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM 5 (2): 205–219. doi:10.1093/ecam/nem016. PMC 2396466. PMID 18604247.
 39. ^ Sorimachi, K; Ikehara, Y; Maezato, G; Okubo, A; Yamazaki, S; Akimoto, K; Niwa, A (2001). „Inhibition by Agaricus blazei Murill fractions of cytopathic effect induced by western equine encephalitis (WEE) virus on VERO cells in vitro“. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 65 (7): 1645–7. doi:10.1271/bbb.65.1645. PMID 11515550.
 40. ^ Chen, L; Shao, HJ; Su, YB (2004). „Coimmunization of Agaricus blazei Murill extract with hepatitis B virus core protein through DNA vaccine enhances cellular and humoral immune responses“. International immunopharmacology 4 (3): 403–9. doi:10.1016/j.intimp.2003.12.015. PMID 15037217.
 41. ^ Chen, L; Shao, H (2006). „Extract from Agaricus blazei Murill can enhance immune responses elicited by DNA vaccine against foot-and-mouth disease“. Veterinary immunology and immunopathology 109 (1–2): 177–82. doi:10.1016/j.vetimm.2005.08.028. PMID 16213597.
 42. ^ Tryggestad AMA, Espevik T, Forland DT, Ryan L, Hetland G (2007). „The medical mushroom Agaricus blazei Murill activates NF-κB via TLR2“. 13th International Congress of Immunology (Rio de Janeiro: Medimond): 2–23.
 43. ^ Kimura, Y; Kido, T; Takaku, T; Sumiyoshi, M; Baba, K (2004). „Isolation of an anti-angiogenic substance from Agaricus blazei Murill: its antitumor and antimetastatic actions“. Cancer science 95 (9): 758–64. doi:10.1111/j.1349-7006.2004.tb03258.x. PMID 15471563.
 44. ^ Kim, YW; Kim, KH; Choi, HJ; Lee, DS (2005). „Anti-diabetic activity of beta-glucans and their enzymatically hydrolyzed oligosaccharides from Agaricus blazei“. Biotechnology letters 27 (7): 483–7. doi:10.1007/s10529-005-2225-8. PMID 15928854.
 45. ^ Hsu, CH; Liao, YL; Lin, SC; Hwang, KC; Chou, P (2007). „The mushroom Agaricus Blazei Murill in combination with metformin and gliclazide improves resistance in type 2 diabetes: a randomized, double-blinded, and placebo-controlled clinical trial“. Journal of alternative and complementary medicine 13 (1): 97–102. doi:10.1089/acm.2006.6054. PMID 17309383.

Clinical trials: Medline:

The effects of Agaricus sylvaticus fungi dietary supplementation on the metabolism and blood pressure of patients with colorectal cancer during post surgical phase. Costa Fortes R, Carvalho Garbi Novaes MR.Nutr Hosp. 2011 Jan-Feb;26(1):176-86.PMID:21519745[PubMed – indexed for MEDLINE]

Life quality of postsurgical patients with colorectal cancer after supplemented diet with agaricus sylvaticus fungus.Costa Fortes R, Lacorte Recôva V, Lima Melo A, Carvalho Garbi Novaes MR.Nutr Hosp. 2010 Jul-Aug;25(4):586-96.PMID:20694295 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Effects of dietary supplementation with medicinal fungus in fasting glycemia levels of patients with colorectal cancer: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical study.Fortes RC, Recôva VL, Melo AL, Novaes MR.Nutr Hosp. 2008 Nov-Dec;23(6):591-8.PMID:19132268 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Effects on gene expression and viral load of a medicinal extract from Agaricus blazei in patients with chronic hepatitis C infection. Grinde B, Hetland G, Johnson E.Int Immunopharmacol. 2006 Aug;6(8):1311-4. Epub 2006 May 11.PMID:16782544 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC) – Čak i najveći i najstariji privatni centar za proučavanje raka u svetu, sa sedištem u New Yorku je priznao dokumentovano lekovita dejstva medicinskih gljiva.

Hsu CH, Liao YL, Lin SC, et al. The mushroom Agaricus blazei Murill in combination with metformin and gliclazide improves resistance in type 2 diabetes: A randomized, double-blinded, and placebo-controlled clinical trial. J Alt Comp Med. 2007;13(1):97-102.

Because in vivo studies along with a small, pilot trial have reported the anti-diabetic activities of Agaricus, 72 participants with type 2 diabetes for >1 year and taking gliclazide and metformin for more than 6 months received with Agaricus blazei Murill extract or placebo. After 12 weeks, those participants receiving Agaricus blazei Murill extract (1500 mg daily) had reduced resistance (as assessed by the HOMA-IR index) compared with the placebo-control group, which was accompanied by an increase in adiponectin levels. Further studies will not only determine whether adiponectin modulation is the mechanism by which Agaricus extract affects resistance, but also the long-term clinical relevance of Agaricus for type 2 diabetes.

Ahn WS, et al. Natural killer cell activity and quality of life were improved by consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients undergoing chemotherapy. Int J Gynecol Cancer. 2004; 14(4):589-594.

In this study 100 patients with cervical, ovarian, and endometrial cancers were treated with either carboplatin plus VP16 (etoposide), or carboplatin plus every three weeks for at least three cycles. They were randomized to receive oral Agaricus extract (three packs per day, one pack each time) or placebo along with the treatments. Blood samples were drawn one day before first chemotherapy and one day before second chemotherapy. Researchers found that the Agaricus group had a significantly higher natural killer cell activity compared with those on placebo. In addition there was improvement in chemotherapy associated side effects such as emotional instability, alopecia, general weakness, and decrease in appetite. However, there was no difference in lymphokine-activated killer and monocyte activities between the two groups. Further studies are required to confirm these observations.

 1. Fujimiya Y, Suzuki Y, Oshiman K, et al. Selective tumoricidal effect of soluble proteoglucan extracted from the basidiomycete, Agaricus blazei Murill, mediated via natural killer cell activation and apoptosis. Cancer Immunol Immunother. May 1998;46(3):147-159.
 2. Itoh H, Ito H, Amano H, et al. Inhibitory action of a (1—>6)-beta-D-glucan-protein complex (F III-2-b) isolated from Agaricus blazei Murill (“himematsutake”) on Meth A fibrosarcoma-bearing mice and its antitumor mechanism. Jpn J Pharmacol. Oct 1994;66(2):265-271.
 3. Kimura Y, Kido T, Takaku T, et al. Isolation of an anti-angiogenic substance from Agaricus blazei Murill: its antitumor and antimetastatic actions. Cancer Sci. Sep 2004;95(9):758-764.
 4. Lee YL, Kim HJ, Lee MS, et al. Oral administration of Agaricus blazei (H1 strain) inhibited tumor growth in a sarcoma 180 inoculation model. Exp Anim. Oct 2003;52(5):371-375.
 5. Mizuno M, Morimoto M, Minato K, et al. Polysaccharides from Agaricus blazei stimulate lymphocyte T-cell subsets in mice. Biosci Biotechnol Biochem. Mar 1998;62(3):434-437.
 6. Takaku T, Kimura Y, Okuda H. Isolation of an antitumor compound from Agaricus blazei Murill and its mechanism of action. J Nutr. May 2001;131(5):1409-1413.
 7. Ahn WS, Kim DJ, Chae GT, et al. Natural killer cell activity and quality of life were improved by consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients undergoing chemotherapy. Int J Gynecol Cancer. Jul-Aug 2004;14(4):589-594.
 8. Gray AM, Flatt PR.-releasing and-like activity of Agaricus campestris (mushroom). J Endocrinol. May 1998;157(2):259-266.
 9. Swanston-Flatt SK, Day C, Flatt PR, et al. Glycaemic effects of traditional European plant treatments for diabetes. Studies in normal and streptozotocin diabetic mice. Diabetes Res. Feb 1989;10(2):69-73.
 10. Kim YW, Kim KH, Choi HJ, et al. Anti-diabetic activity of beta-glucans and their enzymatically hydrolyzed oligosaccharides from Agaricus blazei. Biotechnol Lett. Apr 2005;27(7):483-487.
 11. Hsu CH, Liao YL, Lin SC, et al. The mushroom Agaricus Blazei Murill in combination with metformin and gliclazide improves resistance in type 2 diabetes: a randomized, double-blinded, and placebo-controlled clinical trial. J Altern Complement Med. Jan-Feb 2007;13(1):97-102.
 12. Liu Y, Fukuwatari Y, Okumura K, et al. Immunomodulating Activity of Agaricus brasiliensis KA21 in Mice and in Human Volunteers. Evid Based Complement Alternat Med. Jun 2008;5(2):205-219.
 13. Hsu CH, Hwang KC, Chiang YH, et al. The mushroom Agaricus blazei Murill extract normalizes liver function in patients with chronic hepatitis B. J Altern Complement Med. Apr 2008;14(3):299-301.
 14. Mukai H, Watanabe T, Ando M, et al. An alternative medicine, Agaricus blazei, may have induced severe hepatic dysfunction in cancer patients. Jpn J Clin Oncol. Dec 2006;36(12):808-810.
 15. Suehiro M, Katoh N, Kishimoto S. Cheilitis due to Agaricus blazei Murill mushroom extract. Contact Dermatitis. May 2007;56(5):293-294.
 16. Dong S, Furutani Y, Suto Y, et al. Estrogen-like activity and dual roles in cell signaling of an Agaricus blazei Murrill mycelia-dikaryon extract. Microbiol Res. Oct 17 2011.
 17. Takimoto H, Wakita D, Kawaguchi K, et al. Potentiation of cytotoxic activity in naive and tumor-bearing mice by oral administration of hot-water extracts from Agaricus brazei fruiting bodies. Biol Pharm Bull. Mar 2004;27(3):404-406.
 18. Yuminamochi E, Koike T, Takeda K, et al. Interleukin-12- and interferon-gamma-mediated natural killer cell activation by Agaricus blazei Murill. Immunology. Jun 2007;121(2):197-206.
 19. Gao L, Sun Y, Chen C, et al. Primary mechanism of apoptosis induction in a leukemia cell line by fraction FA-2-b-ss prepared from the mushroom Agaricus blazei Murill. Braz J Med Biol Res. Nov 2007;40(11):1545-1555.
 20. Jin CY, Moon DO, Choi YH, et al. Bcl-2 and caspase-3 are major regulators in Agaricus blazei-induced human leukemic U937 cell apoptosis through dephoshorylation of Akt. Biol Pharm Bull. Aug 2007;30(8):1432-1437.
 21. Su ZY, Tung YC, Hwang LS, et al. Blazeispirol A from Agaricus blazei fermentation product induces cell death in human hepatoma Hep 3B cells through caspase-dependent and caspase-independent pathways. J Agric Food Chem. May 11 2011;59(9):5109-5116.
 22. Akiyama H, Endo M, Matsui T, et al. Agaritine from Agaricus blazei Murrill induces apoptosis in the leukemic cell line U937. Biochim Biophysica Acta. May 2011;1810(5):519-525.
 23. Engdal S, Nilsen OG. In vitro inhibition of CYP3A4 by herbal remedies frequently used by cancer patients. Phytother Res. 2009 Jul;23(7):906-12.
 24. Lee JS, Hong EK. Agaricus blazei Murill enhances-induced apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by NFκB-mediated increase of intracellular accumulation. Int J Oncol. 2011 Feb;38(2):401-8.
 25. Lima CU, Souza VC, Morita MC, Chiarello MD, Karnikowski MG. Agaricus blazei Murrill and inflammatory mediators in elderly women: a randomized clinical trial. Scand J Immunol. 2012 Mar;75(3):336-41.

error: Sadržaj je zaštićen!!