Pure Cordyceps Capsules

Najmoćniji kultivisani Cordyceps na svetu !
Aloha Medicinals Cordyceps is the Most Potent Cordyceps ever available, and the only commercially available cultivated True Cordyceps with a DNA profile exactly matching that of wild Cordyceps!

Superpotentne kapsule Cordycepsa sa punim spektrom dejstva – garantovano najmoćniji kultivisani Cordyceps na svetu, 5 x  jači od onog u prirodi! Uzgaja se u Americi pomoću jedinstvene tehnike fermentacije u čvrstom stanju, a namenjen je onima koji žele da učine i održe optimalnim svoj imuni system. Cordyceps, lekovita gljiva kojom su se vekovima lečili kineski carevi, sada je dostupna svima, po pristupačnoj ceni za svakoga.

Tim naučnika Alohe, na čelu sa Dr Johnom Hollidayom, direktorom istraživanja u Aloha Medicinals, jedini je u svetu uspeo da organski kultiviše veoma retku medicinsku gljivu Cordyceps synensis (videti dalje u tekstu) koja ime četiri puta veći sadržaj nukleozida, i gotovo pet puta veći broj aktivnih sastojaka od vrste koja raste u divljini, tako da je Alohin Cordyceps postao poznat kao najmoćniji kultivisani Cordyceps na svetu.. Neprokosnoveni kvalitet Alohinih proizvoda potvrdila je vodeća laboratorija u SAD – Integrated Biomolecule Inc. Korišćena je tečna hromatografija visokih performansi sa spektometrijom mase (HPLC/MS), ista metoda kojom se otkriva droga u uzorcima urina, sposobna da detektuje sastojke do nivoa od nekoliko čestica na milijardu. To je najosetljivija i najpreciznija analitička metoda koja postoji danas.

„Mislili smo da ćemo biti srećni ako pronađemo nivoe koji iznose makar polovinu nivoa sastojaka divljeg Cordycepsa. Ono što smo pronašli su nivoi aktivnih sastojaka oko 5 puta veći od onih koji su nađeni u najboljim testiranim divljim primercima. Uporedili smo svoj Cordyceps uzgojen na niskoj temperaturi sa petnaest drugih uzoraka, uključujući i ubrani divlji Cordyceps najvišeg kvaliteta i sve ostale kultivisane vrste iz Severne Amerike i sa Orijenta, kao i najbolje farmaceutske vrste iz Kine. Većina tih kultivisanih primeraka koje smo testirali ne pokazuju prisustvo bilo kakvih aktivnih sastojaka“ kaže doktor Holliday.

Proizvode Aloha Medicinals kupuju referentni univerziteti i bolnice širom sveta. Ujedinjenje nacije i Svetska banka izabrale su Alohine proizvode kao najbolje za svoj projekat borbe protiv AIDS-a u Swazilendu, i jedini su američki uzgajivači koji tom gljivom snabdevaju državne ustanove Kine odakle i potiče divlji Cordyceps. Mnogi zapadni naučnici i herbalisti sa Istoka slažu se da je Cordyceps sinensis najpotentnija lekovita biljka na svetu. O njenoj vrednosti na svetskom tržištu govori podatak da je, do Alohinog otkrića, jedan kilogram divljeg Cordyceps-a na berzi vredeo i do $50.000.

Zbog sve veće potražnje zbog nedostatka prirodnih resursa, sve više kompanija proizvodi veštački uzgojen Cordyceps. Velika snabdevenost tržišta podrazumeva i velike razlike u čistoći i kvalitetu različitih proizvoda koji sadrže Cordyceps. Takođe, stvara se situacija u kojoj neetične kompanije prodaju neprihvatljivo veliki broj lažnih i iskvarenih proizvoda pod imenom „Cordyceps“ (Hsu i ostali, 2002.), podrivajući poverenje javnosti prema nečemu što bi moglo da bude prirodni lek sa najširim spektrom dejstava ikada napravljen.

Dokaz kvaliteta leži u laboratorijskim rezultatima, a ne u narodnim pričama. Da biste bili sigurni u kvalitet proizvoda koji razmišljate da kupite, zatražite Potvrdu o analizi – COA (Certificate of Analysis). Mi vam ovde dajemo primer kako to radi Aloha Medicinals – najveći proizvođač USDA i EU sertifikovanih gljiva u svetu. Link ka sertifikatima: Link ka Sertifikatima.

 Cordyceps: parazit ili simbijant?

Iako je moguće da je, kako navode neki autori, spora „zarazni“ agens koji napada larve moljca, treba istaći da je entomopatogencija pečurke Cordyceps predmet diskusija. Sve veći broj logičkih i empirijskih podataka navodi mnoge naučnike na zaključak da Cordyceps sinesis ima zapravo simbiotički odnos sa domaćinom, da je ta veza od međusobne koristi i da nije patogena.

Logičnije objašnjenje za ovaj jedinstveni spoj insekta i gljive jeste da je zapravo u pitanju simbioza od koristi za oba člana, kod koje moljac verovatno dobija više energije zato što u njegovom telu živi Cordyceps, baš kao i druge životinje kada je konzumiraju (Jia i ostali, 2004.).To je i razumljivo ako se uzme u obzir udaljena i negostoljubiva sredina u kojoj dolazi do njihovog spajanja. Prirodni odabir ide na uštrb parazita i samo njegovo pojavljivanje rezultira smrću domaćina.

Tokom procesa kultivacije Cordyceps se često nađe u stadijumu jednoćelijskog anamorfnog organizma sličnog kvascu. Slični simbijanti istog roda nalaze se i na insektima, i logično je da je to u korist insekta (Suh i ostali, 2001.). Ako je to slučaj i sa parom Cordyceps /moljac, moguće je da je smrt insekta-domaćina uzročnik – okidač za Cordyceps da proizvede svoj plod.

Nakon smrti insekta-domaćina, Cordyceps mora da se razmnoži ili će umreti. Kod većine gljiva micelijum je deo koji je stabilan, a ne plod, kao što se često misli. U kraljevstvu gljiva najčešćee ne dolazi do formiranja ploda, osim ako se ne desi neki veliki stres koji izazove odgovor u vidu odbrambene reproduktivne faze. Prirodni uzročnici su obično vrućina i hladnoća, požar i poplava, ili potpuna istrošenost izvora hrane koja dovodi do nedostatka hranljivih materija. Veoma je teško u laboratorijskim uslovima naterati Cordyceps da donese plod, a i tada se to dešava pomoću pomenutih mogućih uzročnika.

Zbog sve veće potražnje zbog nedostatka prirodnih resursa, sve više kompanija proizvodi veštački uzgojen Cordyceps. Velika snabdevenost tržišta podrazumeva i velike razlike u čistoći i kvalitetu različitih proizvoda koji sadrže Cordyceps. Takođe, stvara se situacija u kojoj neetične kompanije prodaju neprihvatljivo veliki broj lažnih i iskvarenih proizvoda pod imenom „Cordyceps“ (Hsu i ostali, 2002.), podrivajući poverenje javnosti prema nečemu što bi moglo da bude prirodni lek sa najširim spektrom dejstava ikada napravljen.

Ovakva situacija se menja jer nam je dostupan sve veći broj metoda analize i procene (Holiday i ostali, 2004.). Te savremene kompjuterske metode analize definišu jasno ne samo šta je pravi Cordyceps, već daju i relativnu ocenu njene potentnosti, a tipove i stepene čistoće Cordycepsa iz različitih izvora ocenjuju fer i dosledno. Zato kvalitet Cordycepsa koji se može naći na tržištu sve više raste, a tako će biti sve dok kupci budu zahtevali od proizvođača da obezbede analitičke profile Cordycepsa pre nego što ga upotrebe u svojim proizvodima.

Danas na zapadu Cordyceps najčešće koriste dve grupe konzumenata: sportisti i ljudi u godinama. Sportisti su počeli da ga koriste nakon publiciteta izazvanog uspehom kineskog ženskog lakoatletskog tima na Kineskim državnim igrama 1993. Na tom takmičenju oboreno je 9 svetskih rekorda, i to sa zapanjujućom razlikom u odnosu na prethodne! Isprva su sportski zvaničnici sumnjali na korišćenje droga koje dovode do poboljšanja rezultata, sve dok trener nije otkrio da je tajna uspeha u Cordycepsu koji je davao članicama tima!

Istraživanja su nedavno potvrdila da korišćenje Cordycepsa povećava nivo ATPa u ćeliji (Guowei, 2001.), kao i potrošnju kiseonika (Jia – Shi Zhu, 2004.).

ATP (adenozin tri-fosfat) je molekul koji oslobađa energiju u ćeliji. Stalno pričamo o konzumiranju masti, proteina i skroba za dobijanje snage, ali na ćelijskom nivou sve to se svodi na ATP koji oslobađa ćelijsku energiju otpuštanjem fosfata, i od tri-fosfatnog oblika adenozina postaje dvo-fosfatni oblik, koji se zove ADP (adenozin di-osfat). Otpuštanjem fosfata dolazi do prekida veze, i tom prilikom oslobađa se energija koju ćelija može da koristi. Povećanje ćelijskog ATPa znači stvarno povećanje energije, koja može dalje da se koristi. Ono se razlikuje od prividnog povećanja energije koje se dešava kada se koriste stimulanti centralnog nervnog sistema, poput kofeina, amfetamina i drugih proizvoda. Uzimajući lekove poput amfetamina, pacijenti osećaju kao da imaju više energije, a to zapravo nije tako. Ti lekovi utiču na centralni nervni sistem, a ne na ćelije, tako da je krajnji rezultat manjak energije. Zato uzimanje amfetamina i dovodi do gubitka telesne težine. Mozak misli da ima dovoljno energije, pa nastavlja sa aktivnostima. Ali naravno, pošto nema dodatne energije koju ćelije troše svakog trenutka, telo je prinuđeno da crpi svoje rezerve, zalihe masti. Korišćenjem Cordycepsa postiže se dvostruki efekat – povećanje ATP-a i veća potrošnja kiseonika, dobija se više energije za sagorevanje, i više kiseonika pomoću koga se ono vrši. Zato sportisti koriste Cordyceps kao izvor dodatne energije, a vojnici kao sredstvo koje smanjuje zamor. Stariji ljudi ga uzimaju iz istih razloga – više energije i lakše disanje.

Pretklinička i klinička testiranja Cordycepsa i njegovih ekstrakata sprovode se tek odskora. Ranija testiranja, kojih je relativno malo, osnova su na kojoj se savremena testiranja grade, proširuju i učvršćuju naše razumevanje Cordycepsa.

Mehanizam delovanja Cordycepina

Pored dobro poznate imuno-modulacije koju izazivaju jedinjenja polisaharida, postoje dokazi o još jednom mehanizmu kada je u pitanju dejstvo Cordycepsa na tumora. To je povezano sa strukturom nekih od izmenjenih nukleotida koje sadrži ova gljiva, a koje imamo u primeru jedinjenja kordicepina (3’deoksiadenozina). Ovaj molekul gotovo je jednak normalnom adenozinu, ali mu nedostaje atom kiseonika na riboznom delu molekula na 3-poziciji. Isti nedostatak tog 3-kiseonika može se videti i kod drugih jedinjenja Cordycepsa, poput Dideoksiadenozina (DidanosineTM, VidexTM). Smatra se da je nedostatak kiseonika na toj poziciji veoma značajan jer od njega zavisi struktura DNK koja uz njegovu pomoć stvara vezu sa susednim nukleotidima. Veza se nalazi između 3. i 5. pozicije na riboznim delovima nukleotida, koji na taj način stvaraju „strukturu lestvica“ koji drži DNK zajedno.

Prvi korak prilikom duplikacije bilo koje ćelije jeste razdvajanje DNK molekula po sredini, poput otkopčavanja rajsfešlusa, i raskidanja veze komplementarnih nukleotida. Sledi ubacivanje jednog po jednog novog, komplementarnog nukleotida koji formiraju hidrogenske veze između komplementarnih parova, i oblikuju veze fosfatnih – šećera između 3. i 5. ozicije na spoljašnjoj ivici molekula, odnosno riboznom delu.

Sinteza novih molekula DNK brzo napreduje, novi komplementarni nukleotidi se jedan po jedan sekvencijalno umeću u novi molekul DNK, sve dok se prvobitni niz DNK ne umnoži dvaput, a svaki od nizova je identična kopija, i formira genetski kod za novu generaciju ćelija. Odnosno, sinteza se nastavlja umetanjem novih nukleotida, sve dok se ne povuče molekul 3. deoksiadenozina (kordicepina). Kada se to desi, na poziciji od vitalnog značaja više nema kiseonika pomoću koga bi se stvorila 3.- 5. veza, i duplikacia molekula DNK prestaje. Tada ćelija ne može da nastavi sa deobom, i ne dolazi do formiranja novih ćelija. Kod normalnih ćelija sisara, to umetanje deoksigenovanog adneozina i nije od nekog značaja, pošto zdrave ćelije u sebi sadrže mehanizam popravke DNK. Kada dođe do ovakve greške, izmenjeni nukleotid (kordicepin) uklanja se iz niza nukleotida, i umeće se novi segment adenozina. Nasuprot zdravim ćelijama, ćelije raka po definiciji gube svoj mehanizam popravke DNK. (Da mogu da isprave greške u svojoj DNK, ne bi bile ćelije raka).

Većina bakterija i svi virusi (uključujući i virus HIV-a) nemaju mehanizam popravke DNK. Kada pogledamo brzinu kojom se ćelije raka dupliciraju, jasno nam je kako bi takav mehanizam mogao da izazove značajnu reakciju protiv tumora. Na primer, normalne ćelije zdravog tkiva dojke imaju prosečan životni vek od oko 10 dana, i nakon tog vremena se dupliciraju. S druge strane, ćelije raka razmožavaju se mnogo brže od zdravih ćelija. Dupliciraju se, u proseku, svakih 20 minuta. To znači da se množe otprilike 750 puta brže od ćelija zdravog tkiva kojim su okružene. Da je kordicepin podjednako toksičan za oba tipa ćelija, ubijao bi ćelije raka 750 puta brže nego zdrave ćelije. Ipak, kordicepin se zbog pomenutog mehanizma popravke DNK kod zdravih ćelija ne meša u njihovu replikaciju, a brzina kojom ubija ćelije tumora mnogo je veća od 750:1.

Ista vrsta mehanizma prekida DNK odgovorna je i za antitumorni efekat nekih od agensa koji se koriste u procesu hemoterapije. Mehanizam koji sprečava sintezu DNK verovatno je odgovoran i za antiviralne efekte kordicepina. Za strukturalnu analizu ovog mehanizma pogledajte sledeće ilustracije. (Holliday, 2004.b) (Liu i Zheng, 1993,.i ostali na osnovu zaključaka).

Pure Cordyceps:

Superpotentne kapsule Cordycepsa sa punim spektrom dejstva – garantovano najmoćniji kultivisani Cordyceps na svetu, pet puta jači od onog u prirodi!

Dejstvo:

Jedna od najvećih koristi od Cordycepsa jeste potencijal ove pečurke kao izvora novih lekova protiv malignih oboljenja. Pokazao je izvanrednu sposobnost ne samo u sprečavanju rasta, u nekim slučajevima čak i uništavanju određenih vrsta tumora, već i kao sredstvo pomoću kojeg imuno-sistem i celo telo mogu da se održe jakim i vitalnim dok mu istovremeno prete efekti hemoterapije i radijacije (Namakura i ostali, 2003.). Njegovo sekundarno delovanje pomaže organizmu da efikasnije raspolaže resursima imunološkog sistema u slučaju stresa koji preživljava prilikom napada raka (Shin i ostali, 2003.), i omogućava mu da prepozna, iskoreni i spreči abnormalije i bolest, i na lokalnom, i na nivou sistema (Koh i ostali, 2002.).

Indikacije:

Namenjen je onima koji žele da učine i održe optimalnim svoj imuni sistem i često su umorni..

Doziranje i način upotrebe:

Klinička ispitivanja su vršena sa 3 – 4,5 grama Cordycepsa dnevno, osim u slučajevima teških obolenja jetre kada je doza obično povećavana na 6 – 9 grama dnevno.

Sastav proizvoda:

Pakovanje ima 90 kapsula, svaka sadrži:

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Nijedan preparat se ne može smatrati lekom već dijeteskim suplementima!

Aloha Medicinals Inc. je najveći proizvođač imunomodulatora na bazi retkih medicinskih gljiva u svetu. Preparat je registrovan u većini zemalja sveta. 100% proizvedeno u Americi. 100% organiski proizvod. Dijetetski proizvod, apsolutno neškodljiv i nakon dugog uzimanja. Kvalitet aktivne supstance kontroliše vodeća nezavisna laboratorija www.integratedbiomolecule.com

REFERENCE

1. Mizuno T. Medicinal effects and utilization of Cordyceps (Fr.) Link (Ascomycetes) and Isaria Fr. (Mitosporic fungi) Chinese caterpillar fungi, gTochukasoh (review). Int J Med Mushr. 1999;1:251.62.

2. Holliday J, Cleaver M, Wasser SP. Cordyceps. In: Coates PM, Blackman MR, Cragg G, Levine M, Moss J, White J, editors. Encyclopedia of dietary supplements. New York: Marcel Dekker; 2005. p. 1.13.

3. Halpern GM. Healing mushrooms. Effective treatments for todayfs illnesses. Garden City (NY): Square One Publishers; 2007.

4. Zhou J-S, Halpern G, Jones K. The scientific rediscovery of an ancient Chinese herbal medicine: Cordyceps sinensis. J Altern Complement Med. 1998;4:429.57.

5. Dai GW, Bao TT, Xu GF, Cooper R, Zhu GX. CordyMaxTM Cs-4 improves steady-state bioenergy status in mouse liver. J Altern Complement Med. 2001;7:231.40.

6. Holliday J, Cleaver P, Loomis-Powers M, Patel D. Analysis of quality and techniques for hybridization of medicinal fungus Cordyceps sinensis. Int J Med Mushr. 2004;6:147.60.

7. Hsu TH, Shiao LH, Hsiea C, Chang DM. A comparison of the chemical composition and bioactive ingredients of the Chinese medicinal mushroom DongChongXiaCao, its counterfeit and mimic, and fermented mycelium of

8. Cordyceps sinensis. Food Chem. 2002;78:463.9.

9. Chen SZ, Chu JZ. [NMR and IR studies on the characterization of cordycepin and 2fdeoxyadenosine.] Zhongguo Kangshengsu Zaxhi. 1996;21:9.12 (in Chinese).

10. Kiho T, Hui J, Yamane A, Ukai S. Hypoglycemic activity and chemical properties of a polysaccharide from the cultural mycelium of Cordyceps sinensis. Biol Pharm Bull. 1993;16:1291.3.

11. Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S, Shinozuka K, Kunitomo M. Activation of in vivo Kupffer cell function by oral administration of Cordyceps sinensis in rats. Jpn J Pharmacol. 1999;79:505.8.

12. Chinese womenfs running coach reveals secret recipe for rejuvenation. World J. 1997.

13. Manabe N, Sugimoto M, Azuma Y, Taketomo N, Yamashita A, Tsuboi H, Tsunoo A, Kinjo N, Nian-Lai H, Miyamoto H. Effects of the mycelial extract of cultured Cordyceps sinensis on in vivo hepatic energy metabolism in the mouse. Jpn J Pharmacol. 1996;70(1):85.8.

14. Bao ZD, Wu ZG, Zheng F. Amelioration of aminoglycoside nephrotoxicity by Cordyceps sinensis in old patients. Chin J Integr Med. 1994;14:271.3.

15. Chen DG. Effects of JinShuiBao capsule on the quality of life of patients with heart failure. J Admin Trad Chin Med. 1995;5:40.3.

16. Zhu J-S, Rippe J. CordyMax enhances aerobic capability, endurance performance, and exercise metabolism in healthy, mid-age to elderly sedentary humans. Presented at the Annual Scientific Conference of the American Physiological Society (APS). Experimental Biology. 2004 April 17.21; Washington, DC.

17. Koh JH, Yu KW, Suh HJ, Choi YM, Ahn TS. Activation of macrophages and the intestinal immune system by an orally administered decoction from cultured mycelia of Cordyceps sinensis. Biosci Biotechnol Biochem. 2002;66:407.11.

18. Chen J, Seviour R. Medicinal importance of fungal ƒÀ-(1¨3), (1¨6)-glucans. Mycol Res. 2007;111:635.52.

19. Wang R, Xie J, Ji P, Li S, Zhan H, Xia J, Sun H, Lei L, Yu J, Wang Y, Holliday J. Clinical trial report on chronic hepatitis treatment using immune-assist brand

20. mushroom extract mixture in conjunction with [Epivirtm] 2002. Available from: http://www.alohamedicinals.com/Hep_B_Study2.pdf.

21. Xu F, Huang JB, Jiang L, Xu J, Mi J. Amelioration of cyclosporin nephrotoxicity by Cordyceps sinensis in kidney transplanted recipients. Nephrol Dial Transplant.1995;10:142.3.

22. Guan YJ, Hu G, Hou M, Jiang H, Wang X, Zhang C. Effect of Cordyceps sinensis on T- lymphocyte subsets in chronic renal failure. Chin J Integr Med. 1992; 12:338.9.

23. Jiang JC, Gao YF. Summary of treatment of 37 chronic renal dysfunction patients with JinShuiBao. J Admin Trad Chin Med. 1995;5:23.4.

24. Guo QC, Zhang C. Clinical observations of adjunctive treatment of 20 diabetic patients with JinSHuiBao capsule. J Admin Trad Chin Med. 1995;5:22.

25. Zhao CS, Yin WT, Wang JY, Zhang Y, Yu H, Cooper R, Smidt C, Zhu JS. Cordyceps Cs-4 improves glucose metabolism and increases ? sensitivity in normal rats. J Altern Complement Med. 2002;8:403.5.

26. Kiho T, Yamane A, Hui J, Usui S, Ukai S. Hypoglycemic activity of a polysaccharide (CS-F30) from the cultural mycelium of Cordyceps sinensis and its effect on glucose metabolism in mouse liver. Phytother Res. 2000;4:647.9.

27. Hsu TH, Lo HC. Biological activity of Cordyceps (Fr.) Link species (Ascomycetes) derived from a natural source and from fermented mycelia on diabetes in STZ-induced rats. Int J Med Mushr. 2002;4:111.25.

28. Han SR. Experiences in treating patients of chronic bronchitis and pulmonary diseases with Cs-4 capsule (JinShuiBao). J Admin Trad Chin Med. 1995;5

29. Suppl:33.4.

30. Qu ZY, Song K, Cai WL, Tang J. Evaluation of therapeutic effects of JinShuiBao capsule for treatment of respiratory disease. J Admin Trad Chin Med. 1995;5 Suppl:29.30.

31. Zheng LY, Deng WW. The clinical efficacy of Cordyceps sinensis Cs-4 capsule in treating chronic bronchitis and its effect on pulmonary function. J Admin Trad Chin Med. 1995; 5 Suppl:9.11.

32. Liu C, Xue HM, Xu LM, Zhao PZ, Zhang LB, Tang MG. Treatment of 22 patients with post hepatic cirrhosis with a preparation of fermented mycelia of Cordyceps sinensis. Shanghai J Chin Materia Medica. 1986;6:30.1.

33. Dai G, Bao T, Xu C, Cooper R, Zhu JS. Cordyceps Cs-4 improves steady-state bioenergy status in mouse liver. J Altern Complement Med. 2001;7:231.40.

Moj imunitet - Aloha Medicinals proizvodi su organski, prirodni, proizvedeni u USA

error: Sadržaj je zaštićen!!