• Home

Mehanizam delovanja Cordycepina na ćelije raka i virus

Moj inmunitet Mehanizam-delovanja-Cordycepina-na-Celije-raka-i-virus

U časopisu Journal of Biological Chemistry,  objavljeno je istraživanje, dr Cornelia de Moor sa Univerziteta u Notingemu i njenog tima o Kordicepinu , koji je prvobitno izdvojen iz retke vrste divlje pečurke koja se zove Cordiceps Sinensis.

Dr de Moor je rekla : “ Naše otkriće će otvoriti nove mogućnosti istraživanja  o lecenju  Kordicepinom   različitih oblika raka:

(http://www.bbsrc.ac.uk/news/archive/2009/091223-pr-new-insights-mushroom-derived-drug-for-cancer.aspx)

(http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091223094729.htm)

Pored dobro poznate imuno-modulacije koju izazivaju jedinjenja polisaharida, postoje dokazi o još jednom mehanizmu kada je u pitanju dejstvo Cordycepsa na tumor. To je povezano sa strukturom nekih od izmenjenih nukleotida koje sadrži ova gljiva, a koje imamo u primeru jedinjenja kordicepina (3’deoksiadenozina).Ovaj molekul gotovo je jednak normalnom adenozinu, ali mu nedostaje atom kiseonika na riboznom delu molekula na 3-poziciji. Isti nedostatak tog 3-kiseonika može se videti i kod drugih jedinjenja Cordycepsa, poput Dideoksiadenozina (DidanosineTM, VidexTM). Smatra se da je nedostatak kiseonika na toj poziciji veoma značajan jer od njega zavisi struktura DNK koja uz njegovu pomoć stvara vezu sa susednim nukleotidima. Veza se nalazi između 3. i 5. pozicije na riboznim delovima nukleotida, koji na taj način stvaraju „strukturu lestvica“ koji drži DNK zajedno

Prvi korak prilikom duplikacije bilo koje ćelije jeste razdvajanje DNK molekula po sredini, poput otkopčavanja rajsfešlusa, i raskidanja veze komplementarnih nukleotida. Sledi ubacivanje jednog po jednog novog, komplementarnog nukleotida koji formiraju hidrogenske veze između komplementarnih parova, i oblikuju veze fosfatnih – šećera između 3. i 5. ozicije na spoljašnjoj ivici molekula, odnosno riboznom delu.

Sinteza novih molekula DNK brzo napreduje, novi komplementarni nukleotidi se jedan po jedan sekvencijalno umeću u novi molekul DNK, sve dok se prvobitni niz DNK ne umnoži dvaput, a svaki od nizova je identična kopija, i formira genetski kod za novu generaciju ćelija. Odnosno, sinteza se nastavlja umetanjem novih nukleotida, sve dok se ne povuče molekul 3. deoksiadenozina (kordicepina). Kada se to desi, na poziciji od vitalnog značaja više nema kiseonika pomoću koga bi se stvorila 3.- 5. veza, i duplikacia molekula DNK prestaje. Tada ćelija ne može da nastavi sa deobom, i ne dolazi do formiranja novih ćelija. Kod normalnih ćelija sisara, to umetanje deoksigenovanog adneozina i nije od nekog značaja, pošto zdrave ćelije u sebi sadrže mehanizam popravke DNK. Kada dođe do ovakve greške, izmenjeni nukleotid (kordicepin) uklanja se iz niza nukleotida, i umeće se novi segment adenozina. Nasuprot zdravim ćelijama, ćelije raka po definiciji gube svoj mehanizam popravke DNK. (Da mogu da isprave greške u svojoj DNK, ne bi bile ćelije raka).

Većina bakterija i svi virusi (uključujući i virus HIV-a) nemaju mehanizam popravke DNK. Kada pogledamo brzinu kojom se ćelije raka dupliciraju, jasno nam je kako bi takav mehanizam mogao da izazove značajnu reakciju protiv tumora. Na primer, normalne ćelije zdravog tkiva dojke imaju prosečan životni vek od oko 10 dana, i nakon tog vremena se dupliciraju. S druge strane, ćelije raka razmožavaju se mnogo brže od zdravih ćelija. Dupliciraju se, u proseku, svakih 20 minuta. To znači da se množe otprilike 750 puta brže od ćelija zdravog tkiva kojim su okružene. Da je kordicepin podjednako toksičan za oba tipa ćelija, ubijao bi ćelije raka 750 puta brže nego zdrave ćelije. Ipak, kordicepin se zbog pomenutog mehanizma popravke DNK kod zdravih ćelija ne meša u njihovu replikaciju, a brzina kojom ubija ćelije tumora mnogo je veća od 750:1.

Ista vrsta mehanizma prekida DNK odgovorna je i za antitumorni efekat nekih od agensa koji se koriste u procesu hemoterapije. Mehanizam koji sprečava sintezu DNK verovatno je odgovoran i za antiviralne efekte kordicepina. Za strukturalnu analizu ovog mehanizma pogledajte sledeće ilustracije. (Holliday, 2004.b) (Liu i Zheng, 1993,.i ostali na osnovu zaključaka).

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Tekst  preuzet sa:  „Cancer Research UK“ Društvo za istraživanje raka Ujedinjenog Kraljevstva:

Link ka:  Cancer Research UK : Medicinal Mushrooms: Their therapeutic properties and current medical usage with special emphasis on cancer treatments:

by Dr. Richard Sullivan is Professor of Cancer Policy & Global Health at Kings College London and Director of the new Kings Institute of Cancer Policy.

Table of Contents  (PDF 8.87 kb)

Preamble (PDF 15.5)

Chapter 1 – Introduction (PDF 36.3 kg)

Chapter 2 – The Nature of Fungi with Special Emphasis on Mushrooms  (PDF 1.41 mb)

Chapter 3a – Medicinally Important Mushrooms Part 1  (PDF 8.12 mb)

Chapter 3b – Medicinally Important Mushrooms Part 2  (PDF 8.75)

Chapter 3c – Medicinally Important Mushrooms Part 3  (PDF 8.33)

Chapter 4 – Technology of Mushroom Cultivation (PDF 338 kg)

Chapter 5 – Extraction, Development and Chemistry of Anti-Cancer Compounds from Medicinal Mushrooms (PDF 399 kg)

Chapter 6 – Immunomodulatory Activities of  Mushroom Glucans and Polysaccharide-Protein Complexes in Animals and Humans (PDF 216 kg)

Chapter 7 – The Role of Polysaccharides Derived from Medicinal Mushrooms in Cancer (PDF 133 kg)

Chapter 8 – Additional Medicinal Properties (PDF 84.2 kg)

Chapter 9 – Regulatory and Safety Criteria (PDF 67.8 kg)

Chapter 10 – Conclusions(PDF 49.5 kg)

Appendix 1 – Overview of Human Immune System (PDF 603 kg)

Appendix 2 – Standard Antitumor Activity Test (PDF 12.7 kg)

Appendix 3 – Medicinal Mushrooms and Cancer Prevention (PDF 17.0 kg)

Author Biographies (PDF 21.6 kg)

Executive Summary (PDF 32.7 kg)

Acknowledgment (PDF 6.89 kg)

Front Cover (PDF 6.17 kg)

Back Cover (PDF 26.29 kg)

Reference:

Bao, Z.D., Wu, Z.G., and Zheng, F. (1994). [Amelioration of aminoglycoside nephrotoxicity by Cordyceps Sinensis in old patients]. Chinese Journal of Integrated Medicine 14: 259,271-273.

Berne, R.M., 1980: The role of Adenosine in the regulation of coronary blood flow. Circ. Res. 47: 807-813, 1980

Bok JW, Lermer L, Chilton J, Klingeman HG, Towers GH., (1999) Antitumor sterols from the mycelia of Cordyceps sinensis. Phytochemistry 1999 Aug;51(7):891-8

Chamberlain, M. (1996). Ethnomycological experiences in South West China. Mycologist 10 (4): 173-176.

Chang, H.M. and But, P.P.H. (Eds.) (1986). Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica, 1. Philadelphia, PA: World Scientific, pp. 410-413.

Chen, J.R., Yen, J.H., Lin, C.C., Tsai, W.J., Liu, W.J., Tsai, J.J., Lin, S.F., and Liu, H.W. (1993). The effects of Chinese herbs on improving survival and inhibiting anti-ads DNA antibody production in lupus mice. American Journal of Chinese Medicine 21: 257-262.

Chen K, Li C. (1993) Recent advances in studies on traditional Chinese anti-aging Materia Medica. J Tradit Chin Med 1993 Sep;13(3):223-6,

Chen D.G., (1995) Effects of JinShuiBao Capsule on the Quality of Life of Patients with Heart Failure. Journal of Administration of Traditional Chinese Medicine 5 (1995): 40-43

Chen, S.Z. and Chu, J.Z. (1996). [NMR an IR studies on the characterization of cordycepin and 2’deoxyadenosine]. Zhongguo Kangshengsu Zaxhi 21: 9-12.

Chen, Y.J., Shiao, M.S., Lee, S.S., and Wang, S.Y. (1997). Effect of Cordyceps sinensis on the proliferation and differentiation of human leukemic U937 cells. Life Sciences 60: 2349-2359.

Chen, Y.Q., Wang, N., Qu, L., Li., T., and Zhang, W. (2001). Determination of the anamorph of Cordyceps sinensis inferred from the analysis of the ribosomal DNA internal transcribed spacers and 5.85 rDNA. Biochemical Systematics and Ecology 29: 597-607.

Chen, Y., Zhang, Y.P., Yang, Y., and Yang, D. (1999). Genetic diversity and taxonomic implication of Cordyceps sinensis as revealed by RAPD markers. Biochemical Genetics 37: 201-213.

Chen, K. T., Su, C.H., Chang, H.C., and Huang, J.Y. (1998). Differentiation of genuines and counterfeits of Cordyceps species using random amplified polymorphic DNA. Planta Medica 64: 451-453.

Chen YJ, Shiao MS, Lee SS, Wang SY. (1997) Effect of Cordyceps sinensis on the proliferation and differentiation of human leukemic U937 cells. Life Sci. 1997;60(25):2349-59.

Creadon, M. and Dam, J. (1996). “ Drink up.“ Time (August 19): 55. a biologically active compound from cultures mycelia of Cordyceps and Isaria species. Phytochemistry 22: 2509-2512.

Gist Gee, N. (1918). Notes on Cordyceps sinensis. Mycological Notes 54: 767-768.

Gordon, D. (1993). : The rumored dope on Beijing’s Women.“ Newsweek September 27): 63.

Grey, P. and Barker, R. (1993). Cordyceps or plant eats animal! The Victorian Naturalist 110: 98-107.

Guan, Y.J., Hu, G., Hou, M., Jiang, H., Wang, X., and Zhang, C. (1992). Effect of Cordyceps sinensis on T- lymphocyte subsets in chronic renal railure. Chinese Journal of Integrated Medicine 12: 323, 338-339.

Guo, Y. Z. (1986). [Medicinal chemistry, pharmacology and clinical applications of fermented mycelia of Cordyceps sinensis and JinShuBao capsule]. Journal of Modern Diagnostics and Therapeutics (1): 60-65.

Guo QC, Zhang C. (1995) Clinical Observations of Adjunctive Treatment of 20 Diabetic Patients with JinSHuiBao Capsule. J Administration Traditional Chinese Medicine 1995:5(suppl):22

Guowei Dai, Tiantong Bao, Changfu Xu, Raymond Cooper, and Jia Xi Zhu, CordyMax™ Cs-4 Improves Steady-State Bioenergy Status in Mouse Liver. The Journal Of Alternative And Complementary Medicine Volume 7, Number 3, 2001, pp. 231–240

Halpern, G., (1999) Cordyceps, Chinas healing mushroom. Avery Publishig 1999: 63-70

Hammerschmidt, D.E. (1980). Szechwan purpura. New England Journal of Medicine 302: 1191-1193.

Holliday, J., Cleaver, P., Loomis-Powers, M., and Patel, D., Analysis of Quality and Techniques for Hybridization of Medicinal Fungus Cordyceps sinensis, International Journal of Medicinal Mushrooms, Vol. 6, pp. 147–160 (2004)

Holliday, J., (2004b) Investigation into mechanism of action with Aloha Medicinals Inc. hybrid Cordyceps altered nucleosides. unpublished research , 2002-2004

Huang, Q., Li, D., Liang, J., Liao, S., and Liang S., (1991). {Weak polar chemical components in Cordyceps]. Journal of Chinese Medical Materials 14: 33-34.

Ikumoto, T., Sasaki, S., Namba, H., Toyama, R., Moritoki, H., and Mouri, T. (1991). [Physiologically active compounds in the extracts from tochukaso and cultured mycelia of Cordyceps and Isaria]. Yakugaku Zasshi 111: 504-509.

Huang , Y. et al (1987) Toxicology studies on cultured Cordyceps sinensis strain B414. Zhongchengyao Yanjiu 10:24-25 From Abstracts of Chinese Medicine 2:321

Jia-Shi Zhu, M.D., Ph.D. and James Rippe, M.D. (2004) Presented at the American Physiological Society’s (APS) annual scientific conference, Experimental Biology 2003, held April 17-21, 2004, in Washington, D.C.

Kadota, S., Shima, T., and Kikuchi, T. ( 1986) [Steroidal components of „I-Tiam-Hong“ and Cordyceps sinensis. Separation and identification by high-performance liquid chromatography]. Yakugaku Zasshi 106: 1092-1097.

Kiho, T., Tabata , H., Ukai, S., and Hara, C., (1986). A minor protein-containing galactomannan from a sodium carbonate extracted of Cordyceps sinensis. Corbohydrate Reseach 156: 189-197.

Kiho T, Hui J, Yamane A, Ukai S. (1993) Hypoglycemic activity and chemical properties of a polysaccharide from the cultural mycelium of Cordyceps sinensis. Biol Pharm Bull 1993 Dec;16(12):1291-3

Kiho T, Yamane A, Hui J, Usui S, Ukai S. (2000) Hypoglycemic activity of a polysaccharide (CS-F30) from the cultural mycelium of Cordyceps sinensis and its effect on glucose metabolism in mouse liver. Phytother Res 2000 Dec;14(8):647-9

Koh JH, Yu KW, Suh HJ, Choi YM, Ahn TS. (2002) Activation of macrophages and the intestinal immune system by an orally administered decoction from cultured mycelia of Cordyceps sinensis. Biosci Biotechnol Biochem. 2002 Feb;66(2):407-11

Kuo, Y.C., Tsai, W.J., Shiao, M.S., Chen, C.F., and Lin, C.Y. (1996) Cordyceps sinensis as an immunomodulatary agent. American Journal of Chinese Medicine 24: 111-125.

Kuo, Y.C., Tsai, W.J., Wang , J.Y., Chang, S.C., Lin, C.Y., and Shiao, M.S. (2001). Regulation of bronchoalveolar lavage fluids cell function by the immunomodulatory agents from Cordyceps sinensis. Life Sciences 68; 1067-1082.

Hawksworth D. L., et al. 1995 Ainsworth and Bisbi’s Dictionary of the Fungi: 8th ed. International, University Press and Cambridge, 616 pp.

Hirose K., and Yahagi N. 1997. Japan tochukaso, Shock to Disappear of Cancer. Metamoru shyupan, Tokyo, 175 pp.

Itami H., and Yahagi N. 1996. Japan tochukaso, Challenge for Terminal Cancer. Metamoru shyupan, Tokyo, 140pp.

Jiang, JC, Gao, YF. Summary of treatment of 37 chronic renal disfunction patients with JinShuiBao. J Administration Traditional Chinese Med 1995: 5(suppl):23-24

Kiho T., and Ukai S. 1995. Tochukaso (Semitake and others), Cordyceps species. Food Rev Int, 11, 231-234.

Kiho T., Hui, J., Yamane A., and Ukai S. 1993. Hypoglycemic activity and chemical properties of a polysaccharide from the cultural medium of Cordyceps sinensis. Bio Pharmacol Bull, 16 1291-1293.

Hiho T., Yamane A., Hui J., Usui S., and Ukai S. 1996. Hypoglycemic activity of a polysaccharide (CS-F30) from the cultural mycelium of Cordyceps sinensis and its effect on glucose metabolism in mouse liver. Biol Pharmacol Bull, 19, 294-296.

Hsu T. H., Shiao L. H., Hsiea C., and Chang D. M. 2002. A comparison of the chemical composition and bioactive ingredients of the Chinese medicinal mushroom DongChongXiaCao, its counterfeit and mimic, and fermented mycelium of Cordyceps sinensis. Food Chem, 78, 463–469.

Kim Y., ed. 1998.Ipact experiences for 50 people came back from the depths of death with vegetable wasps and plant worms. From the last stages of cancer. Nishinhodo, Tokyo, 207pp.

Koh JH, Yu KW, Suh HJ, Choi YM, Ahn TS. (2002) Activation of macrophages and the intestinal immune system by an orally administered decoction from cultured mycelia of Cordyceps sinensis. Biosci Biotechnol Biochem. 2002 Feb;66(2):407-11

Kobayashi Y., and Shimizu D., 1983. Iconography of Vegetable Wasps and Plant Worms. Hoikusha Tokyo, 208 pp.

Kubo M. 1996 Tochukaso. Its secret and its Power. Hoikusha,, Tokyo, pp. 128, 152.

Li, L.S. and Zheng, F. (1992). Clinical protection of aminoglycoside neophrotoxiciry by Cordyceps sinensis (CS). Journal of the American Society of Nephrology 3: 726 (ABSTRACT 24p).

Liu FA, Zheng X, (1993) Study of Cordyceps sinensis on anti-laryngeal carcinoma. J. Norman Bethune University Med Sci 1993; 19(1):57-58

Liu, C., Xue, HM., Xu, LM., Zhao, PZ., Zhang, LB., Tang, MG., Treatment of 22 patients with post hepatic cirrhosis with a preparation of fermented mycelia of Cordyceps sinensis. Shanghai J Chinese Materia Medica 1986;6:30-31

Leung, A.K., Gong, F., and Chau, F. (2000). Analysis of the water soluble constituents of Cordyceps sinensis with heuristic evolving latent projections. Analytical Letters 33: 3195-3211.

The Merck Index, 11 Edition, 1989. 2524 Cordycepin. Merk and Co., 395 pp.

Mizuno T.1997. Development and ultilization of bioactive substances from medical and edible mushrooms fungi (10) Charga, Sclerotiana of Fuscopotia oblique (Fr) Aoshima. The Chemical Times, 163, 9-15.

Mizuno T. 1998. Immunological Diet for Cancer Serious Disease. Gendaishorin, Tokyo, 188 pp.

Nakamura K, Yamaguchi Y, Kagota S, Shinozuka K, Kunitomo M., Activation of in-vivo Kupffer cell function by oral administration of Cordyceps sinensis in rats. (1999) Jpn J Pharmacol 1999 Apr;79(4):505-8

Nakamura K, Konoha K, Yamaguchi Y, Kagota S, Shinozuka K, Kunitomo M. (2003) Combined effects of Cordyceps sinensis and methotrexate on hematogenic lung metastasis in mice. Receptors Channels. 2003;9(5):329-34

Ohmori T., Tamura K., Tsuru S., and Nomoto K., 1986. Antitumor activity of protein-blood polysaccharide from Cordyceps ophioglossoides in mice. Jnp J Cancer Res ( Gann), 77, 1256-1263.

Ohmori T., Tamura K., Furuki K., Kawanishi G., Mitsuyama M., Nomoto K., Miyazaki t, 1989. Isolation of galactosaminoglycan moity (CO-N) from protein-bound polysaccharide of Cordyceps ophioglossoides and its effects against murine tumor. Chem Pharmacol Bull, 37, 1019-1022.

Parcell AC, Smith JM, Schulthies SS, Myrer JW, Fellingham G. (2004) Cordyceps Sinensis (CordyMax Cs-4) supplementation does not improve endurance exercise performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2004 Apr;14(2):236-42

Pelleg, A., Porter, R.S. (1990) The pharmacology of adenosine. Pharmacotherapy 10: 157-174, 1990

Shin KH, Lim SS, Lee SH, Lee YS, Cho SY (2001) Antioxidant and immunostimulating activities of the fruiting bodies of Paecilomyces japonica, a new type of Cordyceps sp.

Ann N Y Acad Sci. 2001 Apr;928:261-73.

Shin KH, Lim SS, Lee S, Lee YS, Jung SH, Cho SY. (2003) Anti-tumour and immuno-stimulating activities of the fruiting bodies of Paecilomyces japonica, a new type of Cordyceps spp. Phytother Res. 2003 Aug;17(7):830-3.

Shimizu D. 1994. Color Iconography of Vegetable Wasps and Plant Worms. Seibundoshinksosha, Tokyo, 381 pp.

Suh SO, Noda H, Blackwell M (2001)Insect symbiosis: derivation of yeast-like endosymbionts within an entomopathogenic filamentous lineage. Mol Biol Evol. 2001 Jun;18(6):995-1000.

Takeuchi N. 1998. Pharmacological effect of Tochukaso and its utilization for food. Kagaku to Kogyo, 51, 1614-161.

Toda, N., Okunishi, H., Taniyama, K., Miyazaki, M., (1982) Response to adenine nucleotides and related compounds of isolated dog cereberal, coronary and mesenteric arteries. Blood Vessels 19: 226-236 1982

Ukai S, Kiho T, Hara C, Morita M, Goto A, Imaizumi N, Hasegawa Y (1983) Polysaccharides in fungi: XIII. Antitumor activity of various polysaccharides isolated from Dictyophora indusiata, Ganoderma japonicum, Cordyceps cicadae, Auricularia uricula-judae and Auricularia sp. Chem Pharma Bull

(Tokyo) 31:741–744

Yamanaka K., and Inatomi S, 1997. Cultivation of Isaria japonica fruit bodies on mixed plant/insect media. Food Rev Int, 13, 455-460.

Segelken, R. (2002) Cyclosporin mold’s ‘sexual state’ found in New York forest Cornell students’

discovery could target additional sources of nature-based pharmaceuticals Cornell University Science News, Sept 16, 1996

Smith, Rowen and Sullivan (2002), Medicinal Mushrooms: Their Therapeutic Properties and Current Medical Usage with Special Emphasis on Cancer Treatment, May 2002, 106-141

Tai-Hao, H., Hui-Chen, L., Biological activity of Cordyceps (Fr.) Link Species (Ascomycetes) Derived from a Natural Source and from Fermented Mycelia on Diabetes in STZ-Induced Rats. Inter J of Med Mush 4; 111-125

Wang, R., Xu, Y., Ji, P., Wang, X., Holliday, J (2001) Clinical Trial Of A Mixture of Six Medicinal Mushroom Extracts. http://alohamedicinals.com/clinical_trials.html 2001

Wang, R., Xie, J., Ji, P., Li, S., Zhan, H., Xia, J., Sun, H., Lei, L., Yu, J., Wang, Y., Holliday, J., Clinical Trial report on Chronic Hepatitis treatment using Immune-Assist brand mushroom extract mixture in conjunction with the drug Lamivudine http://alohamedicinals.com/Hep_B_Study2.htm

Wasser, S.P., (2002) Medicinal mushrooms as a source of antitumor and immunomodulating polysaccharides. Appl Microbiol Biotechnol (2002) 60:258–274

Wu T. N., Yang K. C., Wang C. M., Lai J. S., Ko K. N., Chang P. Y., and Liou S. H. 1996. Lead poisoning caused by contaminated Cordyceps, a Chinese herbal medicine: two case reports. Sci Total Environ, 182, 193–195.

Xu, W.Z., Wei, J.P., Wang N. Q., Liu T., (1988) Experimental study of the combined chemotherapy of Zhiling Capsules and Anticancer agents. Shanghai Zhongyiyao Zazhi 1988; (6): 48

Xu, F., Huang JB., Jiang, L., Xu, J., Mi, J., (1995) Amelioration of cyclosporin nephrotoxicity by Cordyceps sinensis in kidney transplanted recipients. Nephrol Dial Transplant 1995; 10(1):142-143

Yamada H., Kawaguchi N., Ohmori T., Takeshita Y., Teneya S., and Miyazaji t. 1984. Structure and antitumor activity if an alkali-soluble polysaccharide from Cordyceps ophioglossoides. Carbohydr Res, 125, 107-115.

Yamaguchi N., et al, (1990) Augmentation of various immune reactivities of tumor bearing hosts with an extract of Cordyceps sinensis. Biotherapy, 2: 199-205

Yang, YZ., Wang, LS., Deng, HY., Ma, YS., Wu, HS., Short term observation of treating chronic hepatitis B and post hepatic cirrhosis with XinGanBao. Res Chinese Materia Medica 1994;(1):19-20

Yoshida J et al (1989) Antitumor activity of an extract of Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. Against murine tumor cell lines Jpn J Exp Med 59:157-161

Yue-Qin C, Ning W, Hui Z, Liang-Hu Q. (2002) Differentiation of medicinal Cordyceps species by rDNA ITS sequence analysis. Planta Med. 2002 Jul;68(7):635-9.

Zhao CS, Yin WT, Wang JY, Zhang Y, Yu H, Cooper R, Smidt C, Zhu JS. (2002) Cordyceps Cs-4 improves glucose metabolism and increases sensitivity in normal rats. J Altern Complement Med. 2002 Aug;8(4):403-5.

Zhu, Jia-Shi, Halpern, G., Jones ,K (1998) The Scientific Rediscovery of an Ancient Chinese Herbal Medicine: Cordyceps sinensis The Journal Of Alternative And Complementary Medicine [part 1]Volume 4, Number 3, 1998, pp. 289—303 [part 2] Volume 4, Number 4, 1998, pp. 429 – 457

http://www.ia-micron.com/Back-Cover-Smith-Book.jpg

 

error: Sadržaj je zaštićen!!