Red Reishi

Red Reishi

рсд4,860.00

Категорија:

Opis proizvoda

90 kapsula-500 mg/caps

 

Pure Red Reshi – „Najjača Ganoderma Lucidum „Crvena Reishi“ ikada proizvedena u svetu“, „simply the most potent Ganoderma product available anywhere in the world today„.

Čista Crvena Reishi od Aloha Medicinals je posebna vrsta  Crvene Reishi poznate još i kao Ganoderma Lucidum. Ova Reishi se gaji u laboratorijskim uslovima tokom cele godine, a gaji se samo na čistim USDA organski sertifikovanim, 100% Američkim  belim zrncima šećerne trske iz Kanzasa. Čista Crvena Reishi je apsolutno čista (za razliku od bilo koje divlje ili Duanewood reishi..) i ne sadrži teške metale, pesticide, herbricide ili bilo koje druge zagađivače koji se obično mogu naći u divljoj Reishi koja raste u prirodi. Ne postoji ni jedna druga ovako Čista Crvena Reishi  dostupna bilo gde danas u svetu. Umesto da rizikujete svoje zdravlje kupujući proizvode nepoznatog kvaliteta , zašto ne iskoristite jedno od najznačajnijih naučnih otkrića danas i ojačate svoje zdravlje. Čista Crvena Reishi od Aloha Medicinals je apsolutno najbolja Crvena Reishi koju danas možete kupiti bilo gde u svetu. Ganoderma Lucidum- poznata kao Reishi je najpoznatija i najproučavanija medicinska gljiva u svetu. U tradicionalnoj kineskoj medicini se koristi najmanje 5000 godina.

Način uzimanja Pure Red Reishia:

Preporučuje se 3-6 kapsula dnevno. Poželjno je uzimati sa Vit C (2-3 gr), jer askorbinska kiselina razbija velike molekule Heteropolysaccharida u manje, samim tim omogućava da se vežu za što veći broj imunoloških ćelija organizma.

Osnovni biološki aktivni sastojci su prirodni polisaharidi-Beta glukani, visoka koncentracija organskog Germanijuma i triterpeni. Ganodermna kiselina zbog svog izrazitog antivirusnog i antibakterijskog dejstva koristi se kod rizika od infekcija, raznih crevnih oboljenja, hepatitisa i alergija. Polisaharidi ove gljive imaju jak antikancerogeni efekat i u svetu se koriste kao zvanično sredstvo u borbi protiv tumora, pokrećući imunobiološke reakcije kojima organizam menja svoje funkcionisanje kako bi ozdravio.

Pure Red Reishi Capsules

Svaka kapsula Pure Red Reishi sadrzi 500 mg USDA sertifikovanog organskog Reishi-a.  U jednoj bocici ima 90 kapsula.

Aloha Medicinals Inc. je najveći proizvođač imunomodulatora na bazi retkih medicinskih gljiva u svetu. Preparat je registrovan u većini zemalja sveta. 100% proizvedeno u Americi. 100% organiski proizvod. Dijetetski proizvod, apsolutno neškodljiv i nakon dugog uzimanja. Kvalitet aktivne supstance kontroliše vodeća nezavisna laboratorija www.integratedbiomolecule.com

Nijedan preparat se ne može smatrati lekom već dijeteskim suplementima!

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Naučno Ime: Ganoderma Lucidum (hrastova sjajnica)

Japanski naziv: Reishi ili Mannetake (10000-godišnja pečurka/pečurka besmrtnosti)

Kineski naziv: Ling Zhi (duhovna pečurka-pečurka duhovne potencije)

ganoderma_lucidum

Najpoznatija od svih medicinskih pečurki s godišnjom prodajom od preko 2 milijarde dolara, G. lucidum ima široki spektar zdravstvenih pogodnosti koje duguje visokom sadržaju polisaharida (Stamets izveštava da karpofor sadrži 41% beta- glukana) i jedinjenjima triterpenoida. Identifikovano je preko 130 vrsta koje pripadaju dvema familijama; funkcije ganoderične i luciderične kiseline obuhvataju:

 • Sprečavanje oslobađanja histamina
 • Zaštitu jetre
 • Sprečavanje hipertenzije (AKE inhibitori)
 • Sprečavanje sinteze holesterola
 • Sprečavanje upale
 • Izazivanje apoptoze
 • Sprečavanje virusne indukcije
 • Antioksidantska svojstva
 • Antitumorna svojstva
 • Smirivanje CNS
 • Antimikrobna svojstva
 • Imunomodulatorna svojstva

Nedavno se javilo interesovanje za spore bogate lipidima za koje su in vitro istraživanja pokazala da su antikancerogeni agensi koji sprečavaju pojavu tumora. Međutim, nedavna uporedna istraživanja imunomodulatornih i antitumorskih aktivnosti spora s pocepanim spoljnim omotačem i ekstrakta kompletnog karpofora pokazalo je da spore s pocepanim spoljašnjim omotačem nisu efikasnije u poređenju s ostalim gljivama.

G. lucidum pokazuje izuzetno visoka inhibitorna svojstva monofenol monooksigenaze s najvećom aktivnošću u vodenom ekstraktu. Zbog toga se koristi u mnogim komercijalnim proizvodima za izbeljivanje kože, i ima mnogo medicinskih implikacija, posebno u vezi s Parkinsonovom bolešću.

RAKG. lucidum ima dugu istoriju tradicionalnog korišćenja u lečenju raka i zaslužna je za mnoge slučajeve spontanog povlačenja.

Pored imunomodulatornog dejstva zbog visokog sadržaja polisaharida, njeni triterpeni pokazuju značajnu citotoksičnu aktivnost protiv različitih ćelijskih linija raka, kao i inhibitorno dejstvo u slučaju Epštajn-Barovog virusa koji se vezuje za pojavu nekih vrsta raka. Pored toga, triterpeni iz G. lucidum pokazuju inhibiciju nuklearnih transkripcionih faktora, NF-kapa B (NF-kB), koji je previše izražen u različitim ćelijskim linijama raka, a takođe i u signalnom putu aktivacionog proeina.

Inhibicija NF-kB posebno je važna za aktivnost G. lucidum u slučajevima raka dojke i raka prostate, jer se smatra da igra najbitniju ulogu u nezavisnom porastu hormona i širenju ovih vrsta raka.

Studije koje proučavaju ekstrakte polisaharida G. lucidum potvrdile su njenu sposobnost poboljšanja imuniteta pacijenata obolelih od raka i to povećanjem nivoa aktivnosti NK ćelija (ćelija ubica) i Th1 citokina, i smanjenjem nivoa Th2 citokina kod pacijenata s rakom pluća u uznapredovalom stadijumu.

ALERGIJE – Pored imunomodulatornih, G. lucidum pokazuje i jaka antiinflamatorna svojstva tako što suzbija faktor nekroze tumora-alfa (TNF-alfa), interleukin-6 (IL-6), azotni oksid (NO) koji omogućava upalu, i prostaglandin E(2), što je olakšano inhibicijom NF-kB i signalnog puta aktivacionog proteina. Ova kombinacija imunomodulatorne i antiinflamatorne aktivnosti povećava njenu efikasnost u lečenju alergija i drugih upalnih oboljenja.

G. lucidum je komponenta FAHF-2, kineske biljne formule za koju se zna da potpuno blokira anafilaktičke reakcije na alergiju na kikiriki kod miševa.

OBOLJENJA JETRE – Već dugo je karpofor G. lucidum popularni tradicionalni lek za oboljenja jetre i dokazao je da poseduje hepatoprotektivna svojstva. Izgleda da G. lucidum duguje deo ovih svojstava sposobnostima triterpena da blokiraju beta receptor faktora rasta krvnih pločica (PDGFbetaR), koji time sprečava aktivaciju i proliferaciju zvezdastih ćelija jetre, ključnog momenta fibroze jetre.

G. lucidum se takođe tradicionalno koristi u lečenju hepatitisa, i u kliničkom istraživanju 355 slučaja lečenja hepatitisa B Wulingdan pilulom koja za glavni sastojak ima G. lucidum, pokazano je da je 92,4% pacijenata pozitivno reagovalo na lečenje. Izgleda da su triterpeni još jednom ključni sastojci u toj vrsti borbe.

HIPERTENZIJAG. lucidum ima široki uticaj na kardiovaskularno zdravlje. Polisaharidi i triterpeni iz G. lucidum pokazali su hipolipidemijska, hipotenzivna i antitrombotička svojstva, dok je preparat s polisaharidima (Ganopoly) doveo do poboljšanja EKG-a, smanjenja bolova u grudima, palpitacija i kraćeg daha u duplo-slepom nasumičnom višecentarskom istraživanju. Neka jedinjenja triterpenida iz G. lucidum već su pokazala blaga inhibitorna svojstva angiotenzin konvertujućeg enzima.

NESANICA/ANKSIOZNOST – Tradicionalno ime G. lucidum, „duhovna pečurka“, ukazuje na sedativno dejstvo njenih triterpenoidskih sastojaka, i mnogi travari cene njeno dejstvo kod nesanice. Kristofer Hobs preporučuje G. lucidum u slučajevima nesanice, dok je Mizuno preporučuje za „mentalnu stabilizaciju“.

REUMATOIDNI ARTRITIS – Kombinacija imunomodulatornih i antiinflamatornih svojstava G. lucidum sugeriše potencijalnu primenu u lečenju autoimunih stanja poput reumatoidnog artritisa. Dokazano je da deo proteoglikana iz G. lucidum sprečava proizvodnju sinovijalnih fibroblasta reumatoidnog artritisa in vitro, delom i putem inhibicije transkripcijskih puteva NF-kB.

USPORAVA STARENJE – Dokazano je da ekstrakt G. lucidum, za koju se dugo smatralo da poboljšava dugovečnost, inhibira beta-amiloidnu sinaptičku toksičnost i ima potencijalno dejstvo protiv Alchajmerove bolesti. Pored toga, široki spektar kardiovaskularnih, neuroloških i imunoliških efekata G. lucidum uz pozitivne efekte kontrole šećera i holesterola u krvi čine G. lucidum odličnim opštim zdravstvenim suplementom.

KRATAK KLINIČKI PREGLED

Osnovna primena u terapiji: alergije, unapređenje funkcija jetre, rak (posebno dojke i prostate), hipertenzija, nesanica/anksioznost.

Pored Cordyceps Sinesis, G. lucidum ima najširi spektar indikacija i zajedno ove dve pečurke čine dobru kombinaciju u lečenju problema pluća i jetre, i pružaju dobru opštu podršku.

Ključni sastojci: triterpeni i polisaharidi.

Doza: Čang kaže da je dnevna doza u opštenarodnoj upotrebi 25-300 g karpofora u formi esencije (vodenog ekstrakta), i da su slučajevi spontane remisije postignuti korišćenjem sličnih doza. Razmere zasićenosti ekstrakta najčešće variraju 12-18:1. Ukoliko je prosečna razmera zasićenosti 15:1, to je 2-20g ekstrakta dnevno, a pritom većina ljudi koristi niži stepen spektra, tj. 3-6 g dnevno. Za ostale probleme uobičajene su niže doze 1-3 g dnevno.

Nivoi polisaharida i triterpena najviši su u karpoforu i tradicionalno se ekstrahuju dobijanjem esencije u vreloj vodi (tj. prokuvavanjem i pravljenjem čaja). Ipak, iako je vodeni ekstrakt idealan za polisaharide, koji su visokorastvorljivi u vodi, triterpeni se slabo rastvaraju u vodi, ali se lako rastvaraju u alkoholu. Pošto se polisaharidi istalože iz rastvora alkohola, neki proizvođači dopunjuju vodeni ekstrakt bogat polisaharidima s triterpenima dobijenim iz alkoholnih rastvora i tako kombinuju pozitivne strane polisaharida i triterpena dobijenih iz G. lucidum.

Oprez – Potreban kod pacijenata koji horiste lekove protiv hipertenzije ili sedative. Antikoagulantna svojstva G. lucidum znače da je oprez potreban i kada se koristi s drugim antikoagulantima (lekovima).

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Title