IP6 Gold

IP6 Gold

рсд6,250.00

Категорија:

Opis proizvoda

120 kapsula

 

IP6 GOLD –  originalna formula.

IP6 Gold predstavlja novi standard najčistijih i najpotentnijih suplemenata IP6 (Inozitol heksafosfata) i Inozitola koji se mogu naći u svetu.  IP6 Gold je dijetetski suplement.

Ovaj tekst je edukativnog karaktera, namenjen za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nije zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje. Svaka izjava je linkovana (zelena boja) ka publikovanom naučnom radu objavljenom na „Medline“ (najvećoj u svetu medicinskoj elektronskoj naučnoj bazi podataka koju održava Američka vlada).

Čitajte tekst polako i sa razumevanjem, mi smo se potrudili da vam ceo web sajt prevedemo, vi se potrudite  da ga razumete.

Najvažnije pravilo u medicini je  „Primum non nocere“  to je latinski izraz koji znači „prvo , ne nanesi nikakvo zlo „. Jako malo preparata u svetu može da se pohvali time. IP6 i Inozitol može time da se pohvali.

Koliko su bezbedni Inozitol i IP6?

IP6  i Inozitol nalaze se na listi GRAS (Generally Recognized as Safe – opšte priznatih bezbednih) supstanci sastavljenoj od strane američke Uprave za hranu i lekove (FDA); GRAS je oznaka FDA da stručnjaci smatraju hemikaliju ili supstancu koja se dodaje hrani bezbednom. IP 6 sa inozitolom se prirodno nalazi u svakoj ćeliji tela. Opsežne istraživačke studije ukazuju na to da IP 6 i Inozitol su potpuno bezbedna  prirodna kombinacija.

Naučna istraživanja dokazuju da IP6 i Inozitol (Pogledajte svaki link ka objavljenom naučnom radu)

 1. poboljšava zdravlje srca (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1929656)
 2. pomaže održavanje normalnog metabolizma glukoze (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15999878?ordinalpos=2)
 3. stimuliše ćelije pankreasa da luče, snižava nivoe glukoze u krvi, sprečava i poništava mnoge komplikacije dijabetesa (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12837755?ordinalpos=1)
 4. snažno antikancerogeno dejstvo (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17044765)
 5. podstiče proces preobražaja maligne ćelije  indukujući diferencijaciju u njoj da se ponaša kao normalna (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17044765)
 6. preventivno dejsvo na ćelije raka (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16896044)
 7. stimuliše aktivnost NK ćelija (glavna uloga NK ćelija u organizmu je borba protiv tumorskih ćelija, virusa i njihova eliminacija) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16124063)
 8. prevencija Multiple skleroze (http://ip-6.net/other-benefits.html)
 9. sprečava kardiovaskularnu kalcifikaciju (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18508720)
 10. smanjuje abnormalnu lepljivost (agregaciju) trombocita. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10625941)
 11. preventivno dejstvo na osteoporozu kod žena u postmenopauzi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22905230)
 12. pokazuje jak afinitet prema uranijumu, štiti od raznih oblika zracenja (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21819680)

Dobrodošli u istraživanja IP6!

IP6fact

B vitamin inozitol i njegov derivat IP6 (inozitol heksafosfat) su sveprisutni, u zemljištu, semenu biljaka poput pirinča, kukuruza, soje, pšenice, susama, kao i u svim ćelijama sisara. IP6 + Inozitol ponašaju se kao koktel širokog spektra dejstva koji sprečava pojavu raka, poboljšava imunitet, pomaže u snižavanju holesterola, sprečava pojavu kamenja u bubregu i komplikacija koje izaziva dijabetes, i smanjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja, uključujući infarkt, moždani udar, itd.

IP6 (ili InsP6) je cikloheksanheksol, ugljeni hidrat (inozitol) sa 6 fosfatnih grupa prirodno zasićenih Ca++ i Mg++. Njegovo prisustvo u semenkama otkrio je 1855.-1856. Hartig; zbog svog biljnog porekla nazvan je „fitin“, a 1910. razjašnjena je njegova molekularna struktura, mio-inozitola-1,2,3,4,5,6-heksa dihidrogen fosfata. Poznat i kao fitinska kiselina, okrivljen je za nedostatak minerala (kalcijuma, gvožđa, cinka itd.) kod određenih vrsta ljudske populacije.

IP6 & Inozitol kao antikancerogeni agens:

Eksperimenti o antikancerogenim svojstvima Inozitola & Cal Mag IP6 izvedeni su po prvi put u laboratoriji Prof AbulKalam M Shamsuddin MD PhD, da bi ih kasnije naučnici širom svete reprodukovali i proširili, i potvrdili ova fascinantna otkrića.  Inozitol & Cal Mag IP6, i drugi fosfati inozitola, tj. IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 obično su prisutni u svim ćelijama sisara. IP3 je ključni molekul odgovoran za prenos signala, kontroliše vitalne funkcije, uključujući ćelijsku proliferaciju i diferencijaciju. IP6 može otpustiti jedan ili više fosfata (P) dok ih inozitol može primiti. Zato kombinacija Inozitola & Cal Mag IP6 može doneti više ključnog IP3. Teorija je sledeća: pošto i) svi kanceri, bez obzira na vrstu i poreklo, imaju zajednički nedostatak nekontrolisane proliferacije ćelija, ii) IP3 je ključni regulator ćelijskog rasta i iii) pomoću Inozitol a & Cal Mag IP6 dobija se IP3, stoga bi, Inozitol & Cal Mag IP6 trebalo da budu efikasni protiv mnogih različitih vrsta kancera, i to kod svih vrsta. 

Dokaz možete videti u „About us“ i „Whats new?“

Prof AbulKalam M Shamsuddin MD PhD i ostali su pokazali u proučavanjima ćelija raka i kod životinja i kod ljudi da  IP6 smanjuje stopu ćelija raka, tako što smanjuje proizvodnju nove DNK. Pošto ne vrši istu inhibiciju u normalnim ćelijama, IP6 se dramatično razlikuje od uobičajenih antikancerogenih agenasa. Lekovi za hemoterapiju, na primer, deluju tako što bukvalno ubijaju sve ćelije bez razlike, i rezultat je da su prilično toksični, jer ubijaju i dobre i loše. IP6 se dramatično razlikuje jer pomaže ćeliji da funkcioniše normalno, bez oštećenja zdravih ćelija.

Tokom preobražaja normalnih ćelija u maligne, ćelije raka gube normalne šablone ponašanja, i taj fenomen se zove dediferencijacija. Istovremeno, one takođe izgledaju drugačije: ćelije raka imaju veće telo (citoplazmu) i disproporcionalno veliko jedro, tj. povećanu razmeru jedro: citoplazma. Još jedan široko rasprostranjen mehanizam dejstva IP6 & Inozitola je preokretanje tog procesa ili vraćanje diferencijacije ćelija u normalu, tako da maligne ćelije  počinju i da izgledaju kao normalne ćelije.

Kliničke studije:

Nekoliko kliničkih studija o delotvornosti IP6+Inozitola predstavljeno je na 7. Međunarodnoj konferenciji o istraživanjima u borbi protiv raka održanoj na Krfu u Grčkoj 25.-30. oktobra 2004. One su obuhvatile rak debelog creva, pluća i dojke. Pacijenti su prošli tretman IP6+Inozitolom (8-24 gm/dan) i sa i bez paralelne standardne hemoterapije i/ili zračenja. Primećeno je da su IP6+Inozitol smanjili nuspojave hemoterapije i zračenja, delovali u sinergiji i omogućili bolje efekte terapije; u najmanju ruku, pacijentima se povećao kvalitet života(Anticancer Research Volume 24 No. 5D, September – October 2004; pages 3474-3475 and 3617-3618). Levo je prikazan CT snimak šezdesettrogodišnjeg pacijenta s IV stadijumom raka debelog creva s metastazama na jetri i njegovo smanjenje u period od 4 meseca.

ip6_3

Za razliku od većine antikancerogenih agenasa, IP6 i Inozitol nisu citotoksični, tj. oni sami ne ubijaju ćelije raka u farmakološkoj dozi; u velikim dozama izazivaju apoptozu (programiranu ćelijsku smrt). IP6 i Inozitol pre svega teraju ćelije raka da se ponašaju i izgledaju kao normalne ćelije (diferencijacija). Dok ćelije raka rastu nekontrolisano, diferencirane ćelije ne rastu. Povećana diferencijacija uzrokovana IP6 primećena je u svim testiranim ćelijskim linijama raka, odnosno ćelijskim linijama raka dojke, debelog creva, prostate, leukemije, rabdomiosarkoma (raka mišićnog tkiva u detinjstvu), i ćelijskih linija jetre. Posledica tretmana IP6 je smanjenje sekrecije ili ekspresije različitih tumorskih markera ovih kancera; npr. PSA (antigena specifičnog za prostatu) kod raka prostate, alfa feto-proteina (AFP) kod raka jetre, itd. Stoga se efikasnost tretmana IP6+Inozitol može pratiti preko nivoa markera tumora.

Još jedan način na koji se IP6+Inozitol bore protiv kancera je poboljšanjem imuniteta. Iako sami IP6+Inozitol ne ubijaju direktno ćelije raka, postoji podtip T-limfocita koji se zove ćelije ubice (NK ćelije) i koji radi baš to. A njihovu sposobnost ubijanja ćelija raka IP6+Inozitol povećavaju (KARCINOGENEZA tom 10: s. 1461-1463 & 1595-1598, 1989; Patent SAD #5,082,833). Nedavno objavljeni rad profesora Zhang Z i grupe autora Zhang Z, Song Y, Wang XL) (potvrđuje sposobnost IP6 da poboljša aktivnost NK ćelija. U martu 2010. u radu objavljenom u ONKOLOŠKOM IZVEŠTAJU (tom 23: s. 787-793), dr. L. Šroterova i njene kolege s Karlovog univerziteta iz Praga, Republika Češka potvrdili su da je kombinacija IP6+Inozitola najbolja za inhibiciju rasta ćelija raka. Testirali su i IP6 i Inozitol (Ins) pojedinačno, i zajedno na različitim ćelijskim linijama raka kod ljudi (HT-29, SW-480 i SW-620) dobijenih od kolorektalnog carcinoma u različitim stadijumima. Dejstvo IP6, Inozitola ili IP6+Inozitola na ćelije mereno je korišćenjem testa metaboličke aktivnosti, testa sinteze proteina i apoptoze „s jasnim indikacijama da je Ins pojačao proapoptičko dejstvo IP6 na sve proučavane ćelijske linije [raka].“, kako su autori zaključili.Molimo vas, pogledajte skorašnje izveštaje o klničkim testiranjima inozitola kod pacijenata s rakom pluća objavljenih u večernjim vestima NBC od 7. aprila 2010. „Novi test identifikuje pušače sklone dobijanju raka pluća.“ S obzirom na činjenicu (molimo vas, pogledajte gore) da kombinacija IP6+ Inozitola daje najbolje rezultate, studija predstavlja ohrabrujući prvi korak.

Ostale beneficije

Prevencija pojave Alchajmerove, Parkinsonove, multiple skleroze, kamena u bubregu – pomoću vitamina?!

Patentni zavod SAD izdao je nekoliko patenta za korišćenje IP6 za lečenje Alchajmerove bolesti, multiple skleroze i Parkinsonove bolesti. Rad laboratorije dr Mandžu Redi u SAD-u pokazuje „značajno neurozaštitno dejstvo“ IP6 na ćelijski model Parkinsonove bolesti. Profesor Grases iz Španije sugerisao je da manjak IP6 može predstavljati faktor rizika za Alchajmerovu bolest i tačno godinu dana kasnije u januaru 2011, rad objavljen u Časopisu Alchajmerove bolesti pokazao je efikasnost IP6 u lečenju na eksperimentalnim modelima; „…[IP6] može obezbediti održivu opciju lečenja AD [Alchajmerove bolesti]“, zaključuju autori. Profesor DžoEn Maklorin i njene kolege s Univerziteta u Torontu dokazali su da inozitol može da se veže s amiloid β proteinom (Aβ) – krivcem za uništavanje ćelija mozga, i tako smanji toksičnost Aβ. „…lečenje pacijenata obolelih od AD-a inozitolom može pomoći u sprečavanju taloženja Aβ i toksičnosti izazvane Aβ.“, zaključuju autori. Zato će se kombinacija inozitol + IP6 verovatno efikasnije boriti protiv ovog bauka nego bilo koji od ta dva elementa zasebno.

IP6 sprečava kardiovaskularnu kalcifikaciju i abnormalnu lepljivost (agregaciju) trombocita.

Profesor Grases i njegove kolege takođe su pokazali da IP6 sprečava kardiovaskularnu kalcifikaciju. Abnormalna ili patološka kalcifikacija mekog tkiva poput krvnih sudova, srca, itd. može imati ozbiljne posledice kad su u pitanju ateroskleroza i infarkt miokarda. Zato sprečavanje patološke kalcifikacije u telu smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Još jedan kritični faktor kod kardiovaskularnih bolesti je tromboza krvnih sudova u srcu koja dovodi do infarkta miokarda (srčanog udara). Jedan od prvih događaja kod formiranja tromba je agregacija trombocita. IP6 smanjuje abnormalnu lepljivost (agregaciju) trombocita.

Rak prostate , AIDS, neoplastični Kapošijev sarkom i leukemije

Prof. Giorgio Lambertenghi Deliliers i njegove kolege s Univerziteta u Milanu, Italija, objavili su u Britanskom časopisu za hematologiju [tom. 117: s. 577-587] u junu 2002. da je IP6 uzrokovao citotoksičnost zavisnu od doze na različitim ćelijskim linijama mijeloične leukemije kod ljudi, kao i kod novih progenitornih ćelija hronične mijeloične leukemije (CML); IP6, pak, nije imao toksične posledice po normalne ljudske hematopoetične ćelije kao što se obično viđa nakon standardnih hemoterapijskih agenasa. Autori zaključuju: „… spektar neoplazije na koji IP6 ima antiprofilerativno dejstvo može se proširiti na akutnu i hroničnu mijeloičnu leukemiju „.

IP6 + Inozitol kod dijabetesa

Eksperimenti s izolovanim beta ćelijama pankreasa miševa pokazali su da IP6 stimuliše te ćelije da luče [Hoj i grupa autora, Časopis biološke hemije Tom: 278 #37 s. 35168-35171, 12. septembar 2003.]. A Dilvort i njegove kolege izvestili su da suplementacija IP6 uz prehranu snižava nivoe glukoze u krvi. Činjenicu da dijabetičari mogu imati koristi od IP6 + Inozitola još više su poduprli podaci Našimenta i njegovih kolega koji su 3. Januara 2006. u jednom od izdanja PNAS-a izvestili da u njihovom eksperimentalnom modelu sam inozitol može delovati kao antioksidans, i ne samo da sprečava, već i poništava mnoge komplikacije dijabetesa. Tako, s jedne strane, IP6 uzrokuje direktnu stimulaciju u beta ćelijama pankreasa, a inozitol, s druge strane, pomaže u prevenciji komplikacija dijabetesa; kombinacija IP6 + Inozitola pruža dvostruku prednost.

Zaštita od zračenja od strane IP6 & Inozitola

Radijacija je energija distribuirana preko elektromagnetskog spektra. Oko 80% sve radijacije s kojom se susreću sisari potiče iz prirodno nastalih izvora. Izveštaj u časopisu Doziometrija zaštite od radijacije (2007.) dr D. Sebriana i kolega s Radiobiološke laboratorije Katedre za zaštitu životne sredine, CIEMAT, Madrid, Španija, pokazuje da „jak afinitet inozitola heksafosfata (IP6) prema uranijumu, sugeriše da inozitol može biti delotvoran helatni agens za uranijum in vivo.“

ip6_4

In vivo (kod laboratorijskih miševa) IP6 je značajno smanjio pojavu i mnogostrukost UV- indukovanih tumora kože. Ti podaci, dakle, sugerišu da IP6 + inozitol mogu da pomognu u zaštiti od raznih oblika štete koje nastaju radijacijom, poput štete od UV zračenja od izloženosti suncu, radijacije od zračenja, kosmičkog zračenja, slučajnih ili namerno izazvanih nuklearnih eksplozija, itd.

Mehanizmi dejstva IP6 & Inozitola

ip6_5

IP6 najpoznatiji je kao antioksidant, bez obzira što je poznat i kao „anti-nutrijent“. Visoko reaktivne toksične hemikalije u našem talu poput •OH (hidroksil radikala) nastale su kao posledica oksidacije Fe2+ to Fe3+ tokom reakcije Fe2+ s H2O2 posredstvom Fenton reakcije. Ovi radikali reaguju s DNK, proteinima ili lipidima i uzrokuju oštećenje ćelija, pa čak i ćelijsku smrt; inkriminisani su da uzrokuju sve, od Alchajmerove bolesti, raka, oštećenja miokarda tokom infarkta,itd.

Povezivanjem sa i deaktivacijom Fe2+, IP6 sprečava formiranje toksičnih •OH. Premda je oksidacija štetna za nas, nije ništa manje štetna za naše neprijatelje- mikrobe i rak. Ubijanje ćelija raka zračenjem dešava se posredstvom štete nastale oksidacijom, baš kao i uništavanje bakterija od strane naših ćelija „pešadinaca“, polimorfonuklearnih neutrofila. Kao i prilikom normalizacije proliferacije ćelija (videti dole), i ovde IP6, dok s jedne strane deluje kao antioksidans i štiti od štetnih slobodnih radikala, takođe povećava sposobnost tela za ubijanje invazivnih mikroba putem povećane proizvodnje superoksida unutar neutrofila!

ip6_6

Još jedan mehanizam dejstva IP6 i inozitola je inhibicija prekomernog i nekontrolisanog rasta ćelija (normalizacija) u uslovima bolesti, bez uticaja na stepen rasta normalnih ćelija. U veoma visokim dozama IP6 može ubiti ćelije raka, ali ne i normalne ćelije, po čemu se jasno razlikuje od većine antikancerogenih agensa.

ip6_7

Tokom preobražaja normalnih ćelija u maligne, ćelije raka gube normalne šablone ponašanja, i taj fenomen se zove dediferencijacija. Istovremeno, one takođe izgledaju drugačije: ćelije raka imaju veće telo (citoplazmu) i disproporcionalno veliko jedro, tj. povećanu razmeru jedro: citoplazma. Još jedan široko rasprostranjen mehanizam dejstva IP6 & Inozitola je preokretanje tog procesa ili vraćanje diferencijacije ćelija u normalu, tako da one počinju i da izgledaju kao normalne ćelije. Panel dat dole ilustruje i inhibiciju rasta ćelija i indukciju diferencijacije ćelijske linije mlečnih ćelija kod ljudi.

ip6_8

Na mikrofotografiji dole levo nalazi se puno MCF-7 humanih ćelija raka dojke (kontrola). Posledica lečenja IP6 je smanjenje broja ćelija raka kao i povećanje diferencijacije, kao što tamnosmeđom bojom (prikaz gore levo) predstavljena povećana proizvodnja laktalbumina- markera normalnih mlečnih ćelija epitela pokazuje.Trakasti grafikon prikazuje povećanje proizvodnje laktalbumina u skladu s povećanjem doze. Imajte u vidu da ne postoji dokaz ćelijske smrti (Istraživanje usmereno ka suzbijanju raka 1996.).

ip6_9

U toku su istraživanja koja nam pružaju nove podatke o načinima na koje IP6 modulira druge međućelijske regulatore poput p53, p27, PI-3 kinaze, NFκB, PKCδ, ppRb, Akt, ERK 1/2 itd. Ovo su neki od načina na koje IP6/Inozitol deluju. Za najnovije istraživačke radove, molimo vas posetite PubMed i ukucajte „ip6“ ili „InsP6“ ili „inozitol heksafosfat“ ili „inozitol heksakisfosfat“

Koliko su bezbedni Inozitol i IP6?

I IP6 (kalcijum fitat) i inozitol nalaze se na listi GRAS (Generally Recognized as Safe – opšte priznatih bezbednih) supstanci sastavljenoj od strane američke Uprave za hranu i lekove (FDA); GRAS je oznaka FDA da stručnjaci smatraju hemikaliju ili supstancu koja se dodaje hrani bezbednom.

Doziranje:

Naučnici koji se bave dejstvom IP6 i inozitola preporučuju korišćenje 2 kapsule dva puta dnevno (2 x 2) kao hemopreventiva  dobrog zdravlje . Za one sa poznatim poteškoćama imunog sistema  preporučuje 12 kapsula (3 x 4)  dnevno . Da bi se postigla maksimalna korist IP – 6 Gold  se najbolje uzima na prazan stomak.

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Title

error: Kopiranje sadržaja sa ovog sajta nije dozvoljeno!