Dobijete četiri, platite tri – Turkey Tail

Dobijete četiri, platite tri – Turkey Tail

рсд14,580.00

Категорија:

Opis proizvoda

90 kapsula-500 mg/caps

 

Pure Turkey Tail (Coriolus Gold – Turkey Tail Mushroom) – garantovano najpotentniji suplement na bazi medicinske gljive dostupan danas na tržištu

Pure Turkey Tail proizveden u Alohi Medicinals predstavlja mešavinu dva soja Trametes Versicolor-a, to su CM-101 soj iz Japana i COV-1 soj iz Kine. To su dva soja koja se koriste u proizvodnji PSK-a i PSP.-a Pure Turkey Tail sadrži oko 25% mešavine PSK-a i PSP-a.

PSK je polisaharid-protein, koji se sastoji od beta-glukana, glavnog lanca β-1,4 sa bočnim lancima β-1,3 i β-1,6. PSK ima približnu molekulsku težinu od 100.000 Da (daltona), i komponenta protein se pojavljuje u bočnom lancu β-1,6 [5]. PSK se izoluje iz „CM-101“ soja Trametes versicolor-a.

Analogno jedinjenje PSP je izvedeno iz „COV-1“ soja Trametes versicolor, [6]

Šta je Coriolus versicolor?

Naučni naziv: Coriolus versicolor, Trametes versicolor, Polyporus versicolor, Polystictus versicolor

Uobičajen naziv: PSK, PSP, VPS, Turkey Tail-Ćuranov rep, Yun Zhi, Kawaratake, Krestin

Naziv marke: Kresten

Za više informacija o Coriolus gljivi kliknite na link Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC) – Čak i najveći i najstariji privatni centar za proučavanje raka u svetu, sa sedištem u New Yorku je priznao dokumentovano lekovita dejstva medicinskih gljiva.

Proizveden od 100% USDA i EU sertifikovanih organskih sastojaka, američki gajenih na svim-američkim sastojcima, 100% vegetarijanski, 100% čist, bez punila i drugih dodataka.

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Izvor Informacija:

Memorial Sloan–Kettering Cancer Center (MSKCC)Čak i najveći i najstariji privatni centar za proučavanje raka u svetu, sa sedištem u New Yorku je priznao dokumentovano lekovita dejstva medicinskih gljiva.

Naučni naziv: Trametes/Coriolus versicolor (ćuranov rep)

Japanski naziv: Kawaratake

Kineski naziv: Yun Zhi

Engleski naziv: Turkey Tail

coriolus_versicolor

T.versicolor je najviše ispitivana od svih medicinskih pečurki, s velikim brojem kliničkih eksperimenata o njenim ekstraktima: PSK („krestin“) i PSP pokazali su impresivne rezultate u lečenju velikog broja karcinoma, uključujući kancer želuca, jednjaka, pluća, dojke i kolorektalni.

I PSK i PSP su kompleksi polisaharida i proteina rastvorivi u vodi ali ne i u etanolu. PSK sadrži 34-35% polisaharida (~92% glukana) i 28-35% proteina.

Dokazano je da PSK pospešuje proizvodnju ćelija imuniteta, ublažava efekte hemoterapije i radioterapije, poboljšava status imuniteta i infiltraciju tumora dendritičkim i citotoksičnim ćelijama i znatno produžava opstanak pacijenata s karcinomom želuca, debelog creva-rektuma, jednjaka, nazofarinksa, materice i pluća (ne-male vrste ćelija) i kod podvrste raka dojke HLA B40-pozitivno u kombinaciji s uobičajenim metodama lečenja. Pored dejstva vezanih za imunitet, PSK dokazano poboljšava efekat superoksid dismutaze i glutation peroksidaze.

Pokazalo se da PSP značajno poboljšava imunitet kod 70-97% pacijenata s kancerom želuca, jednjaka, pluća, jajnika i grlića materice.

Iako je većina kliničkih istraživanja sprovođena s gorenavedenim ekstraktima proteoglikana, postoje dokazi i o imunomodulatornom dejstvu T. versicolor biomase, s poboljšanjem imuniteta kod pacijenata obolelih od sindroma hroničnog umora, i veće odsustvo niskog stepena skvamozne intraepitelne lezije (LSIL) iz grlića materice. RAK – Kao što je već pomenuto, korišćenje ekstrakta T. versicolor u lečenju raka podržano je impresivnom količinom kliničkih dokaza:

RAK ŽELUCA – Višestruka klinička ispitivanja u kojima je PSK davan uz operaciju i hemoterapiju u dozama 3-6 g/dan pokazala su znatnu stopu preživljavanja u slučajevima svih stadijuma raka želuca. Čak i kod pacijenata s uznapredovalim rakom želuca s metastazama PSK je udvostručio stopu preživljavanja od dve i pet godina i produžio preživljavanje na 15 godina.

KOLOREKTALNI – U različitim kliničkim ispitivanjima PSK je produžio preživljavanje na 5 godina nakon operacije i hemoterapije i 8 godina nakon operacije, hemoterapije i radioterapije. RAK PLUĆA (NSCLC) STADIJUMI I-III – PSK je povećao preživljavanje od 5 godina 2-4 x za sve stadijume bolesti, a pacijenti u III stadijumu koji uzimaju PSK imaju bolju prognozu od pacijenti u II stadijumu koji ne uzimaju PSK.

JEDNJAKA – PSK je produžio preživljavanje od 5 godina nakon operacije, radio- i hemoterapije, dok je u duplo-slepim istraživanjima PSP značajno produžio petogodišnje preživljavanje pacijenata obolelih od raka jednjaka, a i unapredio je kvalitet života, imunitet, izazvao smanjenje bolova kod 70-97% pacijenata obolelih od raka želuca, jednjaka, pluća, jajnika i grlića materice uz dozu od 3 g/dan.

NAZOFARINKSA – PSK je produžio petogodišnje preživljavanje ali ne i period bez bolesti nakon radioterapije i hemoterapije.

RAK DOJKE – Rezultati kliničkih ispitivanja (u kojima su ekstrakti davani zajedno s hemoterapijom) su pomešani. Jedno ispitivanje pokazalo je da PSK produžava život pacijentima s kancerom II stadijuma s negativnim estrogen-receptorom, koji nije metastazirao, ali u drugom nije izazvao bilo kakva poboljšanja. Treće ispitivanje pokazalo je značajni napredak kod pacijenata s HLA B40 s stopom preživljavanja od 100% nakon 10 godina.

RAK GRLIĆA MATERICE/MATERICE – U kombinaciji s radioterapijom, PSK (3-6 g/dan) koji je davan pacijentima s III stadijumom raka materice i grlića materice povećao je stopu preživljavanja i osetljivost raka na radioterapiju. Drugo istraživanje s pacijentima obolelim od raka grlića materice kojima je davana ista doza uz radioterapiju pokazalo je nestanak ćelija raka kod 36% pacijenata naspram 11% u kontrolnoj grupi, i poboljšalo petogodišnje preživljavanje s 48% na 79%. Nedavna studija u kojoj je korišćena T. versicolor biomasa, suplementacija s 3 g/dan dovela je do stope regresije od 72,5% kod LSIL lezija , u poređenju s rezultatom od 47,5% bez suplementacije, i povećala izostanak visokorizičnih nizova HPV s 8,5% na 91,5%.

HIV – U nekoliko in vitro eksperimenata otkriveno je da PSK ima anti-HIV svojstva na različite načine:

 • Inhibira HIV reverzne transkriptaze
 • Inhibira vezivanja virusa za limfocite
 • Inhibira međućelijske infekcije HIV-1 i HIV-2

Dokazano je da korišćenje T. versicolor suplementacije (3,0 g/dan T. versicolor biomase) poboljšava imunitet pacijenata obolelih od HIV-a i Kapošijevog sarkoma koji se vezuje za HIV.

HERPES

T. versicolor smanjuje učestalost pojave Herpex simplex virusa (HSV) i inaktivira HSV u zavisnosti od doziranja.

SINDROM HRONIČNOG UMORA (ME) – Pokazalo se da T. versicolor biomasa obećava u lečenju sindroma hroničnog umora tako što aktivira imunitet i povećava aktivnosti NK ćelija, i to kod pacijenata koji su tokom perioda od dva meseca uzimali 1,5 g/dan (3,0 g/dan tokom prve dve nedelje).

ZAŠTITA JETRE – Ekstrakti polisaharida T. versicolor demonstrirali su hepatoprotektivna svojstva.

KRATAK KLINIČKI PREGLED

Osnovna primena u terapiji:

 • Prevencija raka
 • Lečenje raka
 • Hemoterapija: nezeljeni efekti
 • Hepatitis
 • Herpes
 • Imunomodulacija
 • Infekcije
 • Snaga i izdržljivost

Ključni sastojci: polisaharidi. Proteoglikane : polisaharid- K ( PSK ) ,beta – 1 ,4 – glukan ( izolovana iz soja CM – 101 ) , polisaharid – P ( PSP ) , izolovan iz COV – 1 soj .

Doza: Komercijalni ekstrakti polisaharida prepisuju se u dozi od 3 g/dan, a doziranje sirovih polisaharida obično iznosi 3-6 g/dan kod raka i 1-2 g/dan za poboljšanje imuniteta. Kod hroničnih stanja niskog imuniteta biomasa obećava s 3 g/dan, dok se proizvodi od biomase takođe koriste za lečenje raka s 15 g/dan.

Ovaj tekst i sajt su edukativnog karaktera, namenjeni za opšte obrazovanje i u informativne svrhe, nisu zamena za profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje.

Title