Ukoliko imunološki sistem funkcioniše na optimalnom nivou, u organizmu se neće razviti ni AIDS, ni rak, ni herpes niti bilo koja druga latentna bolest koja u ljudskom telu egzistira kao potencijalna skrivena opasnost. Loš izbor hrane i ograničen unos namirnica mogu uticati na nutricionistički status pojedinca u svakom životnom dobu i dugoročno oslabiti zdravlje. Naučni dokazi sve više potkrepljuju stanovište po kome način ishrane kontroliše i modulira mnoge funkcije ljudskog tela i u skladu s tim učestvuje u održavanju dobrog zdravstvenog stanja ili homeostaze neophodne za smanjenje rizika od pojave mnogih hroničnih bolesti. Tokom poslednjih nekoliko decenija nauka o ishrani je napredovala, i sada bolje razume fiziološke i genetske mehanizme pomoću kojih način ishrane i pojedine komponente iz hrane utiču na zdravlje i bolest. Zaista je paradoksalno što je ishrana osnova održavanja života a može se smatrati i uzrokom mnogih hroničnih bolesti. Razumevanje mehanizama razvoja tumora i kontrole njihovog rasta dovelo je do komplementarnih koncepata biomedicinskih terapija. Prema ovom pristupu lečenje raka ne sastoji se isključivo od hirurškog otklanjanja tumora, hemoterapije i radioterapije, već obuhvata i prateću rekonstruktivnu terapiju koja za cilj ima regeneraciju i podizanje otpornosti samog organizma radi normalizacije ćelijskog metabolizma i smanjenja oštećenja prouzrokovanih terapijom. Iako ne možemo da kontrolišemo hronološku starost mi možemo da kontrolišemo biološku starost da živimo dug život bez bolesti a za to je neophodno da shvatimo kako da sprečimo i potpuno promenimo efekte starenja i bolesti. Naša namera je da vas osposobimo, da povećate svoje znanje, da budete dobro informisani, da možete Vi da donostite odluke i prilikom lečenja ukoliko za to bude potrebe, a i da znate kako da sprečite i usporite efekte starenja.

"Svaka istina prolazi kroz tri faze. U prvoj je ismejana.
Zatim joj se žestoko suprotstavljaju.
Konačno biva priznata, kao očigledna."


Arthur Schopenhauer, nemački filozof (1788 – 1860)

Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.

Kako funkcioniše naš imunološki sistem

Ljudski organizam ima zapanjujući broj mehanizama pomoću kojih se štiti od bolesti, a svi oni zajedno čine imunološki sistem.

Koji su sastavni delovi imunološkog sistema?

Ljudiski imunološki sistem je jako složen sistem sastavljen iz brojnih funkcionalnih delova.

Da bi shvatili kako imunološki sistem funkcioniše od suštinskog je značaja poznavati njegove funkcionalne delove i njihovu ulogu.

Kako nastaje rak?

Kako jednostavno shvatiti maligno oboljenje?

Rak nastaje kada  kontrolni mehanizmi  koji postoje u okviru jedne ćelije (mehanizam koji stimuliše rast ćelije i mehanizam koji prati da ne dodje do nekontrolisanog rasta)  počnu da funkcionišu sa greškom. Znači, maligno oboljenje nastaje  kada telo ne uspe da prepozna i uništi ćelije koje se ne razmnožavaju normalno. Zašto?

Zašto telo ne otkrije tumore?

Naučnici koji proučavaju regulaciju imunih ćelija kod zdravih osoba došli su do ključnog otkrića u razumevanju pitanja zašto imunološki sistem ne otkrije tumor. Zašto prirodna odbrana tela ne reši taj problem sopstvenim snagama. Otkrića mogu dovesti do novih oblika lečenja tumora.

Tumačenje rezultata analize krvi i urina

Šta znače i kako razumeti rezultate analiza krvi i urina.

Anti-aging i imunitet

Da li ste znali koliko je ANTI-AGING I IMUNITET povezan? Kako da ostanete sto duze mladi i smanjite mogucnost pojave bolesti.

Medicinske gljive

Na Zemlji raste oko 140.000 vrsta pečuraka, ali je nauci dostupno svega 10% - otprilike 14.000 imenovanih vrsta. Pod terminom "gljiva" podrazumeva se definicija koju su dali Chang i Miles (1992): "makrofungusi sa osobenim plodnim telom koje može da se razvija iznad ili ispod zemlje, a dovoljno je veliko da se vidi golim okom i ubere rukom."

Cordyceps Sinensis (caterpillar fungus)

Aloha Medicinals je najveći proizvođač najjačeg USDA I EU sertifikovanog Cordicepsa u svetu.


Zadovoljstvo nam je da vam predstavimo Cordyceps Sinensis Alohe Medicinals Inc., kompanije sa sedištem u “Carson City” u Nevadi - SAD. Aloha je najveći i tehnološki najnapredniji proizvođač USDA i EU sertifikovanih medicinskih pecuraka i njihovih jedinjenja u svetu.

Najčesći uzrok neuspeha lečenja je pojava udaljenih metastaza

Opšte priznati modus operandi u lečenju raka podrazumeva operaciju sa ili bez terapije zračenjem. Zračenje se uspešno primenjuje kod mnogih oblika raka, dok je hemioterapija postala integralni deo multidisciplinarnog lečenja raka a služi i kao palijativna mera u slučaju uznapredovalog oblika raka.

Imunomodulaciju razlikujte od imunostimulacije

Veliki broj istraživanja bavi se imuno-stimulativnim i imuno-supresivnim svojstvima raznih vrsta kordicepsa. Ova dvosmerna regulacija funkcija imunoloskog sistema, odnosno činjenica da on može da se ojača ili oslabi, zove se imunomodulacija i  potice od istog mehanizma u telu.

Mehanizam delovanja Cordycepina na ćelije raka i virus

U časopisu Journal of Biological Chemistry,  objavljeno je istraživanje, dr Cornelia de Moor sa Univerziteta u Notingemu i njenog tima o Kordicepinu , koji je prvobitno izdvojen iz retke vrste divlje pečurke koja se zove Cordiceps Sinensis.

Dr de Moor je rekla : " Naše otkriće će otvoriti nove mogućnosti istraživanja  o lecenju  Kordicepinom   različitih oblika raka:

Energija u ćeliji

Istraživanja su nedavno potvrdila da korišćenje Cordycepsa povećava nivo ATPa u ćeliji (Guowei, 2001.), kao i potrošnju kiseonika (Jia – Shi Zhu, 2004.).ATP (adenozin tri-fosfat) je molekul koji oslobađa energiju u ćeliji. Stalno pričamo o konzumiranju masti, proteina i skroba za dobijanje snage, ali na ćelijskom nivou sve to se svodi na ATP koji oslobađa ćelijsku energiju otpuštanjem fosfata...

Vaše pravo na znanje!

Cilj svih ovih tekstova je da vas edukuju, da vas upoznaju sa osnovom bolesti, kako bi imali znanje i učestvovali i vi u Vašem lečenju, a ne bili samo pasivni učesnik i posmatrac koji prolazi razne vrste protokola. Danas, sa tehnološkom i informativnom revolucijom imate mogućnosti da saznate putem Interneta o Vašoj bolesti i o najnovijim načinima lečenja nekada i više i od Vaših lekara. Naročito je važno da znate da učestvujete sa njima u diskusiji, realno procenjujete uspečnost Vašeg lečenja jer na kraju to je samo Vaš život i ničiji drugi.

Najbolja moguća preventiva raka je pametno izabrana naučno dokazana hemopreventiva.

Karcinogeneza je proces koji obično traje godinama, a tokom kojeg nastaju progresivne genetske promene koje dovode do maligne transformacije.

 

Naši proizvodi koje preporučujemo